Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu müdürlerinin müzakere becerilerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri bölümü1, Milli Eğitim Bakanlığı2
Görüntülenme :
730
DOI :
Özet Türkçe :

Okullarda öğretmenler aynı hedef doğrultusunda ilerlerken farklı düşünebilir ve bazen çatışmalar çıkabilir. Bu durumda yöneticinin müzakere becerisinin önemli rolü ortaya çıkar. Betimsel bir çalışma olan bu araştırma, ilköğretim okulu müdürlerinin müzakere becerilerinin incelenmesi, mevcut durumun tespit edilmesi, kurumun amaçlarına daha etkili ve verimli bir şekilde ulaşabilmeleri için bazı önerilerde bulunmayı hedeflemektedir. Araştırmada 200 öğretmene Özgan ve diğerleri tarafından geliştirilen "Müzakere Becerileri Ölçeği" uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; okul müdürlerinin müzakere becerileri ortalamanın üzerinde ve üst düzeyde başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin branş, cinsiyet, yaş, mezun oldukları okul ve kıdemlerine göre, okul müdürlerinin müzakere becerilerine ilişkin algıları arasında anlamlı fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Teachers may think differently and sometimes have conflicts while they are making progress to reach the same goals. In this case, the significant role of the administrator's negotiation skills comes out. This research, which is descriptive, aims to examine primary school principals' negotiation skills, determine the existing situation, and make some suggestions about how to make the institution more effective and productive to reach its goals. In the present research, 200 teachers were tested through Negotiation Skills Scale developed by Özgan et al.. According to the findings, primary school principals' negotiation skills are higher than the average, and they are highly successful. It is found that teachers' branches, gender, age, the schools they graduated from, their positions do not cause a significant difference in terms of their beliefs about primary school principals' negotiation skills.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :