Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Factors influencing teachers quality judgments of students written work

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
346
DOI :
Özet Türkçe :

This study aimed at identifying the relationships between teachers' quality judgments about student written work and some related variables. 48 teachers working for a language school at tertiary level constituted the participants. The researcher himself wrote two essays and set up a design that would provide the required data. The study indicated that assessment strategy and the adjacency of essays assessed are likely to affect teachers' judgments of students' written work. Similar conclusions were found when the contribution of assessment strategy is controlled. The perceived quality of the essay (assigned scores) are correlated with the amount of the writing.

Özet İngilizce :

Bu araştırma, öğrencilerin yazılı çalışmalarına ilişkin öğretmenlerin değerlendirmeleriyle ilintili bazı değişkenler arasındaki ilişkileri irdelemeyi amaçlamıştır. Çalışma grubunu, üniversite düzeyinde bir dil okulunda çalışmakta olan 48 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmacının kendisi, araştırma sorularına koşut olarak, iki makale (yazı-essay) yazmış ve gerekli verileri temin edecek araştırma desenini oluşturmuştur. Çalışma, ölçme yaklaşımı ve daha iyi olan yazının önce ya da sonra okunmasının, öğrencilerin yazılı çalışmalarına ilişkin öğretmenlerin değerlendirmelerini etkileyebileceğini göstermiştir. Ölçme yaklaşımının etkisi denetlenince de benzer sonuçlar bulunmuştur. Ayrıca, yazının algılanan niteliği (verilen notlar); okunan metnin uzunluğuyla ilişkili bulunmuştur.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :