Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Cumhuriyet dönemi ilmihal kitaplarında iman esaslarına genel bakış (1930-1965)

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
402
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Cumhuriyet döneminde (1930–1965) yazılmış ilmihal kitaplarındaki iman esasları incelenmiştir. Girişte amaç ve metot belirtildikten sonra, ilmihalin tanımı, tarihi seyri ve ilk ilmihal türü eserler hakkında bilgi verilmiştir. Kütüphane kayıtları, bibliyografik eser ve yayınevleri kataloglarından ilmihal adıyla yazılmış kitaplar belirlenmiştir. Özellikle 1930 ve 1965 yılları arasında yazılmış meşhur ilmihallerin itikadi konuları nasıl ele aldığı, iman esasları bakımından içeriği ve eksik yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Böylece ilmihal kitaplarındaki iman konuları gözden geçirilerek günümüz insanının ihtiyacına cevap verecek tarzda yeni ilmihaller yazılmasına katkıda bulunulmak amaçlanmıştır. Ayrıca konuyla ilgili çalışma yapmak isteyen araştırmacılar için düzenli, hazır ve kolay bilgiye ulaşma imkânı sağlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This paper attempts to study the subject of Islamic creeds in Islamic Catechetical books (Ilmihal) published in the beginnig of Turkish Republic (1930-1965). After explaining the aim and the method in introduction, this study elucidates definition, history, and first kind of Catechetical books. By finding most of the works under the title of Ilmihal in library records and catalogues of books and publishers, they have been alfhabetically listed. Especially their way of eveluation the subjects of Islamic creeds, their contests in terms of the islamic principles of belief and their deficiencies have been examined. By doing so, this study contributes to look over the literature to rewrite its content to correspond the contemporary necessities of modern people. And also it provides a systematic, ready and easy knowledge to who wants to research the relevant subject.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :