Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

7. sınıf fen ve teknoloji dersi “yaşamımızdaki elektrik” ünitesinin öğretiminde iki farklı işbirlikli öğretim tekniğin öğrencilerin akademik başarılarına etkileri

Yazar kurumları :
Erzurum MEB Yıldızkent İMKB İlköğretim Okulu1, Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
680
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi "yaşamımızdaki elektrik" ünitesinde öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği ve grup araştırması tekniğinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine olan etkisini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini, 2010-2011 öğretim yılında bir ilköğretim okulunun 7.sınıflarında öğrenim gören 2 şubesindeki toplam 56 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Akademik Başarı Testi (ABT) kullanılmıştır. Çalışma, 2 farklı grupta gerçekleştirilmiştir. Bu gruplardan biri öğrenci takımları başarı bölümleri tekniğinin uygulandığı Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Grubu (ÖTBBG), diğeri ise grup araştırması tekniğinin uygulandığı Grup Araştırması Grubu (GAG) olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi için, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız t testi, eşleştirilmiş grup t testi ve etki boyutları (effect sizes) kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğrenci takımları başarı bölümleri tekniğiyle öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarının, grup araştırması tekniğiyle öğrenim gören öğrencilere göre daha üst düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to identify the effects of Student Teams-Achievement Divisions technique and Group Investigation technique on increasing 7th grade students' academic achievements in the unit "electricity in our life" at the science and technology course. This study included 56 primary school students from two different classes at the 7th grade of a primary school during the 2010-2011 academic year. The study carried out in two different groups. One of these groups served as the Student Teams-Achievement Divisions Group (STADG), using group Student Teams-Achievement Divisions technique and the second served as the Group Investigation Group (GIG), using Group Investigation technique. The main instrument for obtaining data was the Academic Achievement Test (AAT). The data obtained on instruments were evaluated by using descriptive statistic, independent samples t test, paired sample t test and effect sizes. As the result of the research revealed that Student Teams-Achievement Divisions Group (STADG) is more successful than Group Investigation Group (GIG).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :