Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The impacts of the cooperative learning on the turkish students’ popular music preferences and their perceptions of the value of courage

Yazar kurumları :
Faculty of Education, Dokuz Eylul University1
Görüntülenme :
510
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study is to investigate the impacts of the cooperative learning employed on the Turkish students’ popular music preferences and their perceptions of the value of courage in the EU funded SILVER Project“Sounds Identifying Learners’ Values in Europe” (141858-2008-LLP-BE-COMENIUS-CMP) . The participants of the study were 295 students from Betontas High School, Buca Anatolian High School and 75th Year Primary School of Dokuz Eylul University. In the project, a group of 3 teacher trainees from Turkey, Belgium, Sweden, Slovenia and Estonia implemented the cooperative learning tecnique with the Turkish students in each class. The scales of the Personal Information, Music Preferences, The Value of Courage and the Attitude to Cooperative Learning Technique were administered in this pre and post test one experimental group design with the means, t-test and covariance tests. The study indicated that the girls showed a significant difference in their music preferences and the value of courage in their post test results whereas the boys did not. The students who played instruments scored higher on the value of courage. The girls showed more positive attitude towards the cooperative learning technique than the boys. The results of the study are in tune with the advantages of the cooperative learning technique which might lead to students’ better learning through music and with music.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Sounds Identifying Learners’ Values in Europe” (141858-2008-LLP-BE-COMENIUS-CMP) konu başlıklı, SILVER projesinin Türkiye’deki uygulamaları kapsamında İşbirlikli Öğrenmenin Türk öğrencilerinin popüler müzik tercihleri ve “cesaret” değerine yönelik algılamalarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Dokuz Eylül Üniversitesi 75. Yıl Özel İlköğretim Okulu, Buca Anadolu Lisesi ve Betontaş Lisesinde okumakta olan 295 öğrenci oluşturmuştur. Proje kapsamında, Türkiye, Belçika, İsveç, Slovenya ve Estonya’da öğrenimleri devam etmekte olan ve projeye seçilmiş olan her sınıftaki 3 öğretmen adayı tarafından Birlikte Öğrenme Tekniği uygulanmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Müzik Tercihi Ölçeği, Cesaret Değerine Yönelik Ölçek ve İşbirlikli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Ölçek kullanılmıştır. Araştırmada tek gruplu ön test sontest deseni uygulanmıştır. Araştırmada aritmetik ortalama, t-testi, varyans analizi, kovaryans analizi kullanılmıştır. Kız öğrencilerin “cesaret” değerine yönelik algılamalarında seçilen popüler müzik tercihlerinde anlamlı bir farklılık görülürken, erkek öğrencilerde anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Herhangi bir çalgı çalan öğrencilerin, bir çalgı çalmayan öğrencilere göre “cesaret” değerine yönelik algıları anlamlı şekilde daha yüksektir. Kız öğrencilerin öğretim yaklaşımına ilişkin görüşleri erkek öğrencilere göre olumlu yönde anlamlı farklılık göstermektedir. Popüler müzik türlerinin öğrenme alanlarında İşbirlikli Öğrenme teknikleriyle birlikte kullanılması, öğrencilerin müzikten ve müzikle birlikte daha fazla öğrenmesini sağlayabilir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :