Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şifreleme etkinlikleriyle faktöriyel ve permütasyon konusunun öğretimi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Matematik Eğitim A.B.Dalı1, Fatma Süslügil İlköğretim Okulu2
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Öğrencilerin yaşanılan hızlı bilgi dönüşümüne yabancı kalmalarını önlemek amacıyla, ilköğretim seviyesinden itibaren şifreleme yöntemlerine öğretim etkinliklerinde yer verilmesi önemlidir. Bu araştırmada, ilköğretim yedinci sınıf faktöriyel ve permütasyon konusunun öğretiminde kullanılabilecek şifreleme etkinlikleri tasarlamak ve etkinliklerin kullanıldığı sınıf içi atmosferini gözlemleyerek gelişen eğitimsel olayların incelenmesi amaçlanmıştır. Verilerinin toplanması, çözümlenmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmada gözlemle veri toplama tekniklerinden video kaydı ve yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Araştırma, 2008-2009 öğretim yılı güz döneminde, İstanbul ili Zeytinburnu ilçesindeki bir ilköğretim okulunda okuyan 10 yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin şifreleme ile tanıştığı, şifrelemelerde kullanılacak matematiksel kavramların ve işlem becerilerinin kazanıldığı belirlenmiştir. Şifreleme ve deşifre etkinlikleri aracılığıyla, öğrencilerin faktöriyel ve permütasyon kavramlarını öğrenip, uygulamalar yaptıkları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Coding techniques in teaching activities is important starting from primary school level to prevent students from staying behind the quick transformation of information. The aim of this study is to design coding activities which can be used in Elementary School seventh grade factorial and permutation teaching, and to examine educational activities by observing classroom atmosphere that these activities are used. Qualitative research method was adapted to gather, analyze and interpret data. In the Coding techniques in teaching activities is important starting from primary school level to prevent students from staying behind the quick transformation of information. The aim of this study is to design coding activities which can be used in Elementary School seventh grade factorial and permutation teaching, and to examine educational activities by observing classroom atmosphere that these activities are used. Qualitative research method was adapted to gather, analyze and interpret data. In the

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :