Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Negatif bilgi kavramı: hata ve başarısızlıklardan öğrenme

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi2
Görüntülenme :
399
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, hatalara dayalı olarak yapılandırılan negatif bilgi kavramı tartısılmıstır. Deneme-yanılma yoluyla ve yansıtmacı analiz seklinde yapılandırılan negatif bilginin teorik temelleri, yapılandırmacılık ve üstbilise dayandırılmaktadır. Negatif bilgi, hedefe gitmeyen yolları gösteren zihnin uyarı isaretlerinin toplamı ve yapılmaması gerekenleri bilme (negatif uzmanlık) olarak tanımlanmaktadır. Negatif bilgi, kisisel gelisim, problem çözme ve bilgelik düzeyinde öğrenmede kritik bir öneme sahiptir. Pozitif bilgiye odaklı eğitimin sınırlılıklarına karsın; negatif bilgi, öğrenme sürecinde hataları “daha fazla hata yapmayı önleyecek” biçimde ise kosarak, öğrencilerin risk alma, yaratıcılık ve girisimcilik gibi özelliklerine destek sağlama potansiyeline sahiptir. Ayrıca okulların da, hatalarından ders çıkararak, “öğrenen örgütler” haline gelebilmesinde negatif bilgi, “akıllı basarısızlıklar” olarak önemli bir islev görebilir. Bu özellikleriyle negatif bilgi, pozitif bilgiyi tamamlayıcı olarak, öğrenmede bilinen yollara yeni perspektifler sağlayabilir.

Özet İngilizce :

In this paper, negative knowledge concept which is constructed based on mistakes has been discussed. The foundations of negative knowledge which are constructed through trial and error and reflective analysis have been based on constructivism and metacognition. Negative knowledge, as defined as the overall of warning signs of mind showing the ways that do not go to target and knowing what not to do (negative expertise). Negative knowledge is of critical importance in personal development, problem solving and learning in wisdom level. Despite the limitations of education focused on positive knowledge, negative knowledge has the potential to support students’ characteristics, such as taking risk, creativity and enterprise by using mistakes in a way that prevents more mistakes. Besides, negative knowledge may work out as “wise failures” in making individuals “learning organizations” by taking lessons from their mistakes at their schools. Negative knowledge, with all these features, as complementary of positive knowledge, can provide new perspectives for already known ways in learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :