Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2011 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görselleştirme yaklaşımının matematikte öğrenilmiş çaresizliğe ve soyut düşünmeye etkisi

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü1
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, görselleştirme yaklaşımının öğrencilerin matematikte öğrenilmiş çaresizlik düzeylerine ve soyut düşünme becerilerine etkisini incelemektir. Araştırma deney-kontrol gruplu ön test-son test modeline dayalı deneysel bir çalışmadır. Deney ve kontrol gruplarını 2010–2011 eğitim-öğretim yılında İzmir´de bir ilköğretim okulunun 8. Sınıfında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Deney grubunda 21 öğrenci, kontrol grubunda ise 22 öğrenci bulunmaktadır. Ölçme araçları olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen "Matematikte Öğrenilmiş Çaresizlik Ölçeği" ile "Matematikte Soyut Düşünme Testi" kullanılmıştır. Sonuçlar görselleştirme yaklaşımının öğrencilerin matematikte soyut düşünme becerilerini ve öğrenilmiş çaresizliklerini olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to determine the effect of visualization approach on the students' learned helplessness levels and abstract thinking skills in mathematics. It is an experimental research based on an experimental pre-test post-test model. The experimental and control groups consist of the 8th grade students of a secondary school in Izmir during the 2010-2011 academic year. The experiment group was formed of 21 students, while the control group was formed of 22 students. The data were collected using "Learned Helplessness in Mathematics Scale" and ´´Abstract Thought Test´´ which is developed by the researchers. Results showed that visualization approach affects the students´ abstract thinking skills and learned helplessness in mathematics positively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :