Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim düzeyinde eşlikli çalmaya dayalı keman eğitiminin entonasyon, özgüven ve tutum üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
520
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, ilköğretim düzeyinde eslikli çalmaya dayalı keman eğitiminin esliksiz çalmaya dayalı keman eğitimine göre entonasyon, özgüven ve keman dersine karsı tutum üzerindeki etkisini belirlemektir. Arastırma 2008-2009 eğitim - öğretim yılında, Balıkesir Hatice Fahriye Eğinlioğlu Đlköğretim Okulu’nda 3., 4. ve 5. sınıfta öğrenim gören 30 öğrenci ile gerçeklestirilmistir. Arastırmada öntest – sontest kontrol gruplu deneme modeli kullanılmıstır. Arastırma sırasında deney grubunda (n=15) eslikli çalmaya dayalı keman eğitimi, kontrol grubunda (n=15) ise esliksiz çalmaya dayalı keman eğitimi uygulanmıstır. Arastırmada veriler, Piers- Harris Öz- Kavramı Ölçeği, Keman Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve Entonasyon Değerlendirme Formu ile toplanmıstır. Arastırma bulguları, eslikli çalmaya dayalı keman eğitiminin entonasyon, özgüven ve keman dersine karsı tutum üzerinde anlamlı düzeyde (p<.05) daha etkili olduğu yönündedir.

Özet İngilizce :

This study aims to determine the effect of elementary-level violin education based on playing with accompaniment compared to violin education based on playing without accompaniment upon intonation, self-confidence, and attitude toward violin course. The study subjects consisted of 30 students enrolled in the 3rd, 4th and 5th grades at Hatice Fahriye Eginlioglu Primary School in Balikesir during the academic year 2008-2009. In the study, the researcher used the pre-test/post-test control group experimental design. The experiment group (n=15) received violin education based on playing with accompaniment, while the control group (n=15) was given violin education based on playing without accompaniment. The study employed the following data collection instruments: “Intonation Assessment Form” “the Piers-Harris Self-Concept Scale” and “the Attitude Scale toward Violin Course”. The findings of the study demonstrate that the effect of elementarylevel violin education based on playing with accompaniment upon intonation, self-confidence, and attitude significantly differed (p<.05) from that of violin education based on playing without accompaniment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :