Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Görsel sanat etkinliklerine dayalı fen öğretiminin öğrencilerin başarılarına ve tutumlarına etkileri

Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
456
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study was to examine the effects of teaching science based on visual art activities on students' science achievement and attitudes towards teaching science through visual art activities. Visual art activities were adapted to the topics of Particulate Nature of Matter in Science and Technology Course. This research is in pre‐test/post‐test quasi‐experimental design. The participants were 49 sixth grade students from a public school in Izmir, Turkey, 2007. The data were gathered by "Attitude Scale towards Teaching Science through Visual Art Activities" and "Science Achievement Test". Findings of this study showed that teaching science based on visual art activities was significantly affected students' science achievement and attitudes towards teaching science through visual art activities. In addition, students learnt concepts about Particulate Nature of Matter, understood the artistic values, started to interest in Science and Technology Course and chose learning science through visual art activities.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, görsel sanat etkinliklerine dayalı fen öğretiminin öğrencilerin fen başarısına ve görsel sanat etkinlikleri yoluyla fen öğretimine yönelik tutumlarına etkilerini incelemektir. Görsel sanat etkinlikleri, Fen ve Teknoloji dersindeki "Maddenin Tanecikli Yapısı" konusuna uyarlanmıştır. Bu araştırma ön test/son test yarı deneysel yönteme göre tasarlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, İzmir İlindeki bir ilköğretim okulunun 49 altıncı sınıf düzeyindeki öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler, konuya ilişkin "Fen Başarı Testi" ve "Sanatlar Yoluyla Fen Öğretimine Yönelik Tutum Ölçeği" ile toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda görsel sanat etkinliklerine dayalı fen öğretiminin öğrencilerin başarılarında ve bu uygulamaya yönelik tutumlarında önemli bir artış sağladığı görülmüştür. Ayrıca, öğrencilerin maddenin tanecikli yapısı kavramını daha iyi öğrendikleri, sanatsal değerleri daha iyi anladıkları, derse yönelik ilgilerinin daha çok arttığı ve sanat yoluyla fen öğrenmeyi daha çok tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :