Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Analoji ve araştırma temelli öğrenme yaklaşımına dayalı rehber materyal uygulaması ile buna yönelik öğrenci görüşleri

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
476
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada ‘analoji’ ve ‘arastırma temelli öğrenme yaklasımı’ temel alınarak, fen ve teknoloji dersi ‘madde ve değisim’ öğrenme alanına yönelik gelistirilen rehber materyalin uygulaması gerçeklestirilmis ve uygulamaya iliskin öğrenci görüsleri alınmıstır. Arastırmada hazırlanan materyal; ilköğretim 6. ve 7. sınıf olmak üzere iki farklı öğrenim düzeyinde yer alan üç farklı konuyu içermektedir. Gelistirilen materyal, arastırma temelli öğrenme yaklasımı esas alınarak hazırlanmıstır. Ayrıca arastırma temelli öğrenmenin farklı asamalarında analoji tekniğine de yer verilmistir. Hazırlanan materyal 2008–2009 eğitim-öğretim yılında, Kütahya iline bağlı bir ilköğretim okulunda uygulanmıstır. Çalısmada; 6. sınıfta yer alan konuların uygulamalarında 18 öğrenci, 7. sınıfta yer alan konuların uygulamalarında ise 21 öğrenci yer almıstır. Kullanılan rehber materyalin etkililiğini anlayabilmek için her iki öğrenim düzeyinden tesadüfî olarak seçilen 9 öğrenciyle yarı yapılandırılmıs görüsmeler gerçeklestirilmistir. Görüsmeler sonucunda elde edilen verilere göre öğrenciler materyalde yer alan deneyler ve etkinlikleri yapmaktan hoslandıklarını, etkinliklerin eğlenceli olduğunu ve derse daha çok katıldıklarını belirtmislerdir. Ayrıca öğrenciler rehber materyalin fen ve teknoloji konularını farklı yollarla günlük yasamla iliskilendirmelerine yardımcı olduğunu ifade ederek özellikle derse olan merak ve ilgiyi arttırdığı ve öğrenmeyi kolaylastırdığı gibi düsünceleriyle benzer uygulamaların yapılmasına yönelik görüs bildirmislerdir. Bu sonuçlardan yola çıkarak öğretim programlarında analoji ve arastırma temelli öğrenmeye daha çok yer verilmesi gerektiği önerisinde bulunulabilir.

Özet İngilizce :

Based on ‘analogy’ and “inquiry-based learning approach”, the present study involves the application of a guide material developed for the unit on ‘matter and change’ in science and technology course, and taking student opinions concerning the application. The material designed for the study consists of three different topics for two different learning levels, i.e. primary school 6th and 7th grades. The material was developed on the basis of inquiry-based learning approach. Moreover the analogy technique was also employed at different stages of inquiry-based learning. The material was applied to the students of a primary school in Kütahya province during the academic year 2008–2009. The applications for the 6th grade included 18 students, while 7thgrade applications involved 21 students. In order to develop insight into the effectiveness of the guide material used, semi-structured interviews were held with 9 students randomly selected from both education levels. The data obtained as a result of the interviews showed that the students liked to carry out the experiments and activities in the material; they thought that the activities were fun and thus, their participation in the class was increased. Moreover, the students also stated that the guide material helped them associate the units in science and technology with daily life in different ways, and it particularly increased curiosity and interest towards the course and made learning easier, ideas that are in favor of similar applications. In the light of these results, it could be suggested to employ analogy and inquiry-based learning to a greater extent in curricula.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :