Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED)

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

9 – 11 yaş grubu çocuklarda orff schulwerk destekli keman eğitiminin keman çalmaya yönelik öz yeterlik algıları üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Adnan Menderes Üniversitesi1, Dokuz Eylül Üniversitesi2
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı 9–11 yaş grubu çocuklarda Orff Schulwerk destekli keman eğitiminin keman çalmaya yönelik özyeterlik algıları üzerindeki etkilerini saptamaktır. Araştırma Aydın iline bağlı Merkez Gazi Paşa ilköğretim okulunda yapılmıştır. Deneysel araştırma modelinin kullanıldığı araştırma 18'i deney, 18'i kontrol olmak üzere toplam 36 denek ile yapılmıştır. Araştırmada hem deney hem de kontrol grubuna geleneksel keman eğitimi uygulanırken deney grubuna ayrıca haftada bir Orff Schulwerk ile desteklenmiş keman eğitimi uygulanmıştır. Araştırmada Yıldırım (2009:280) tarafından geliştirilen keman çalmaya yönelik öz yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda Orff Schulwerk ile desteklenmiş keman eğitiminin Öğrencilerin Keman çalmaya yönelik özyeterlik algıları üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The purpose of this research is to determine the effects of violin education which is supported by Orff Schulwerk on the Students aged between 9 – 11' s perception of self Efficacy towards playing violin. Experimental research design was done in Aydın Merkez Gazi Paşa Primary School with thirty six child which are divided as experimental (n=18) and control group (n=18). İn this research, traditional violin education was applied both two group, violin education which is supported by Orff schulwerk was applied on experimental grup per a week. The perception of self-efficacy towards playing violin was measured by the perception of self-efficacy towards playing violin scale which was developed by Yıldırım (2009). At the end of the research İt was understood that there is statistically important differences between the violin education which is supported by Orff Schulwerk and traditional violin education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :