Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The problems of the international students: comparison of turkey and belgium

Yazar kurumları :
Mersin University Faculty of Education1, Mersin University Institute of Education Sciences2
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

Every year many International Students (ISs) go to different educational institutions via such programs as Erasmus and Socrates to improve their qualifications, explore new cultures and broaden their life experiences. However, during their stay in these institutions, the ISs have to deal with some problems. This article aimed to find out and analyse the similarities and the differences of the problems of the ISs in two different countries: Turkey and Belgium. The ISs in Turkey (23) and Belgium (58) completed an 18-item questionnaire (reliability = .94) about the problems faced in the tertiary institutions. The ISs in both countries were content with their accommodation. Moreover, the ISs stated that the ways the classes were delivered were quite similar to those in their own country. Furthermore, the ISs in both countries were found to have difficulty in understanding reading passages, responding to the teacher's questions, and participating in the class discussions.

Özet İngilizce :

Her yıl, birçok uluslararası öğrenci (UÖ), niteliklerini geliştirmek, yeni kültürleri keşfetmek ve hayat deneyimlerini geliştirmek için Erasmus ve Sokrates gibi programlar aracılığıyla farklı eğitim kurumlarına giderler. Fakat, bu kurumlarda kaldıkları süre boyunca, bu öğrenciler bazı problemlerle baş etmek zorunda kalırlar. Bu makalenin amacı, iki farklı ülkedeki (Türkiye ve Belçika) UÖlerin karşılaştıkları problemleri belirlemek ve benzerlikler ve farklılıklar açısından değerlendirmektir. Türkiye (23) ve Belçika'daki (58) UÖler, misafir oldukları kurumda karşılaştıkları problemleri belirlemeye yönelik 18 maddeden oluşan bir anket (güvenirlik= .94) doldurmuşlardır. Her iki ülkedeki UÖler kaldıkları yerlerden memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Ek olarak, sınıfta ders işleme yönteminin kendi ülkelerindeki ders işleme yöntemine oldukça benzediğini de vurgulamışlardır. Bununla birlikte, her iki ülkedeki UÖlerin sınıf içi tartışmalara katılmakta, öğretmenlerin sorularına cevap vermekte ve okuma parçalarını anlamakta zorlandıkları bulunmuştur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :