Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tdk imlâ/yazım kılavuzlarının kısaltmalar bölümleri üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
607
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, TDK tarafından çıkarılan imlâ/yazım kılavuzlarındaki kısaltmalar incelenmiştir. Kısaltmaların yazımındaki farklılıklar, kısaltmaların kapsamı ve sayısı üzerinde durulmuştur. 1928'de Dil Encümeni tarafından hazırlanan İmlâ Lûgati dâhil olmak üzere 2012'e kadar basılan 27 kılavuz, çalışmanın ana malzemesini oluşturmaktadır. Tıpkıbasım olduğu belirtilen 2008 ve 2009 kılavuzları ile 1970'te ikinci kez basılan kılavuzlardan biri, incelemenin dışında tutulmuştur. Geriye kalan 24 kılavuzdaki bütün kısaltmalar taranarak listelenmiş ve bir veri bankası oluşturulmuştur. Karşılaştırma yoluyla elde edilen veriler, tablolar veya metin içi açıklamalar hâlinde sunulmuştur.

Özet İngilizce :

This study deals with the abbreviations in spelling books published by TDK with special attention to the orthographical features and comprehensiveness of abbreviations giving statistical information on it. Including Lexical Spelling which is published by Language Committee in 1928, total of 27 spelling books were examined in the study. The spelling books published in 2008 and 2009 were excluded since these two are facsimile edition. In 1970, spelling book published twice, therefor we examined one of them. All of the abbreviations in total of 24 spelling books, were listed and a data bank was established which made it possible to make comparisons.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :