Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sunular yardımıyla öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirme

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
356
DOI :
Özet Türkçe :

Teknolojik gelişmeler sayesinde elde edilen veriler hayatımızda birçok değişikliğin oluşmasına neden olmaktadır. 1920'li yıllarda eğitim ortamlarına giren bilgisayarların kullanım amaçlarında da değişiklikler meydana gelmiştir. Başlangıçta öğrencilerin davranışlarında değişiklik meydana getirmek için kullanılan bilgisayarlar, günümüzde onların zihinsel yeteneklerini geliştirmek için kullanılmaya başlamıştır. Yaratıcı düşünme becerisi de günümüz eğitim ortamlarında öğrencilerde geliştirilmesi gereken becerilerden biridir. Bu çalışmada öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için sunuların kullanılmasında hangi etmenlere dikkat edilmesi gerektiği tartışılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek için hazırlanan sunular yardımıyla öğrencilerin dikkati konuya çekilmeli, ön bilgileri hatırlatılmalı, onlara bilgiyi sunmak yerine onların bilgiye ulaşması desteklenmeli, ihtiyaç duyduklarında ek bilgiye ulaşmaları sağlamalı, resim, video gibi hipermedya öğelerinden yararlanılmalı, birbirleri ile ilişkili verilerin sunumlarında grafik ya da SmartArt grafiklerinden yararlanılmalı, hipermedya ve köprüler sayesinde etkileşim sağlanarak bireysel ihtiyaçlara cevap verilmeli, öğrencilere alternatifler üretebilecekleri, işbirliği içinde çalışabilecekleri, bol uyaranla karışılabilecekleri, en önemlisi hipermedya öğelerini kullanarak sunular hazırlayabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır.

Özet İngilizce :

With advances in technology the data obtained is led to many changes in our lives. Changes are occurred in the purposes of use of computers in educational settings since 1920s. Initially computers used to bring about a change in behaviors of the students; today they use to improve their mental abilities. Creative thinking skills are one of the skills which need to be developed at students in today's educational environments. In this study, which factors should be considered in the use of the presentations to develop students' creative thinking skills were discussed. It should be attracted students' attention to the subject, reminded preliminary information, supported to their reach instead of resenting information to them, provided access to additional information when they need, used elements of hypermedia such as images and video, used graphics or SmartArt graphics to presentations of the data associated with each other, satisfied them to individual needs by providing interaction with hypermedia and bridges, provided environments to students where in produce alternatives, work in partnership, encounter plenty stimulus, above all, prepare presentations using hypermedia elements to develop students' creative thinking skills with the help of the presentations are prepared.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :