Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sanal ortamda vatandaşlık

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
381
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, sanal ortam kullanıcılarının, sanal ortamda vatandaşlığa ilişkin görüşlerini belirlemek ve bu görüşlerin cinsiyet, yaş ve kullandıkları sanal ortam platformlarına (2 boyutlu –3 boyutlu) göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Araştırma aynı zamanda kullanıcıların sanal vatandaşlığa ilişkin görüşlerinin, geleneksel vatandaşlık anlayışı ve modern vatandaşlık anlayışından hangisine daha eğilimli olduğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Tarama modelinde yapılan çalışma 157 sanal ortam kullanıcısı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından değişik kaynaklardan yararlanılarak geliştirilen 5'li likert tipi ankette veriler farklı değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma sonucunda sanal ortam kullanıcılarının hem modern hem de geleneksel vatandaşlık anlayışlarını benimsedikleri ancak modern vatandaşlık anlayışlarının daha kuvvetli olduğu görülmüştür

Özet İngilizce :

Aim of this research is to determine virtual environment users' views about citizenship in virtual environments and whether there is significant difference related to gender, age and using virtual media platforms (two dimensional-three dimensional) or not. Moreover, this research was conducted to investigate users' opinions about virtual citizenship, traditional and modern citizenship. The study was carried out by 157 virtual media users. 5-point Likert-type questionnaire developed by the researchers, for this data from different sources are examined in terms of different variables. Research indicates that virtual environment users adopt both modern and traditional citizenship however their views about modern citizenship are stronger.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :