Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaokul 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi öğretim programı ve ders kitaplarında insan hakları üzerine bir çözümleme

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
396
DOI :
Özet Türkçe :

İnsan hakları ile ilgili değerlerin her kurum ve kuruluş içinde yaşama geçirilmesi gerekir. Bunun için, herkese ve özellikle öğrencilere insan hakları eğitiminin verilmesi önemlidir. Bu araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2011-2012 eğitim-öğretim yılında okutulmak üzere basılarak okullara dağıtılan ilköğretim 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders ve öğrenci çalışma kitaplarında ve öğretim programında insan hakları konusuna ne düzeyde yer verildiğini ortaya koymaktır. Bu araştırmada yazılı bir araç olan öğretim programı ve ders kitapları üzerinde çalışıldığı için değerlendirmede, bir nitel araştırma yöntemi olan içerik analizinin kullanılması tercih edilmiştir. Araştırmada ana kategori olarak "insan hakları" konusu ele alınmıştır ve buna göre alt kategoriler belirlenmiştir. Araştırmada, öğretim programında en fazla "Hak ve Özgürlüklerimiz" temasında insan hakları ile ilgili kazanıma yer verildiği görülmüştür. Bu durumun sonucu olarak öğretim programına göre hazırlanan ders ve öğrenci çalışma kitaplarında da insan hakları konusunun en fazla bu temada bulunduğu dikkati çekmektedir.

Özet İngilizce :

Values associated with human rights should be brought into life within every institution and organisation. For this purpose, it is important that everyone and especially students should be given appropriate education on human rights. The purpose of this study is to investigate and put forth to what levels and extent coverage is given to the concern of human rights in elementary school 8th grade students' textbooks and curriculum printed and distributed among schools to form part of the official curricula approved by Ministry of National Education for the academic period 2011-2012. As most work focused on curriculum and textbooks for their presenting printed materials in this study, the use of content analysis based on a qualitative research methodology was preferably adopted. The study treated "human rights" as the main category of concern and accordingly the subcategories were identified. During the study, the educational syllabus was observed to give most coverage to acquisitions in terms of human rights within the theme "Our Rights and Freedoms". As a result of this, attention is drawn to the fact that any information dealing with human rights is principally found under this theme in the textbooks and students' workbooks prepared accordingly.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :