Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlik mesleğinin gündemine ilişkin öğretmen görüşleri (bartın ili örneği)

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmenlik mesleği en çok tartışılan konular arasındadır. Özellikle öğretmen yetiştirmedeki istikrarsızlık öğretmenlik mesleğini tartışılır hale getirmiş ve gündemden düşürmemiştir. Bu araştırmanın amacı, Bartın il merkezindeki bütün eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin gündemine dair görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Bartın okullarında görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise ulaşılabilen 554 öğretmenin görüşleridir. Araştırma bulguları sonucunda, öğretmenlerin çoğunluğu (% 46.6) bu meslekte mutsuz oldukları konusunda hemfikirdirler. Öğretmenlerin okumadığı görüşüne öğretmenlerden yarıdan fazlası (% 57.2) katılmaktadır. Öğretmenlerin çoğunluğu (% 40.3) ders dışı eğitim-öğretim etkinlikleri için 6-10 saat arası zaman harcadıklarını belirtmiştir. Öğretmenlerin sadece % 8'i mevcut maaşını yeterli görmektedir. Büyük çoğunluğu oluşturan % 67.5'lik kesim maaşlarının iki katına çıkarılması gerektiğini belirtmektedir. Öğretmenlik mesleğine dair metaforlara bakıldığında (% 43.7) bahçıvan dediği görülmektedir. Eğitim sistemimizde yapılan zorunlu eğitimin kademeli olarak 12 yıla çıkarılmasına dair belirtilen görüşlerin yarıdan fazlası (% 50.9) kararın doğru olduğunu belirtmektedir. Öğretmenlerin branş dışı verilen eğitimin nasıl yapıldığına dair ciddi şüpheleri bulunmaktadır (% 73.4). Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması boyutunda ise beklentinin büyük kısmı (% 52.3) ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin eğitim fakültelerinde, lise öğretmenlerinin ise fen ve edebiyat fakültelerinde yetiştirilmesi yönündedir. Öğretmenlerimizin mesleklerini algılama boyutuna bakıldığında ise, büyük çoğunluğunun (% 73.0) mesleklerinden memnun olduğu görülmektedir.

Özet İngilizce :

The teaching profession is among the most discussed topics. Making it questionable, especially teacher training and continuing instability in the teaching profession has been on the agenda. The purpose of this study, all educational levels in the city center of Bartin teachers to determine their views on the agenda of the teaching profession. The research population are teachers working in schools in Bartin. The sample of 554 teachers' opinions can be reached. As a result of the research findings, the majority of teachers (46.6%) agreed that teaching is a profession that unhappy. More than half of the teachers has not read the opinion of the teachers (57.2%) agreed. The majority of teachers (40.3%) between 6-10 hours for extracurricular educational activities indicated that the time spent. Only 8% of the current salary of the teachers are adequate. Most of the teachers (% 67.5) would like to be two times their salary. From metaphors of the teaching profession (43.7%) said the gardener be seen. The gradual removal of compulsory education to 12 years in the educational system of the opinions expressed in more than half (50.9%) states that the decision is correct. Teachers have serious doubts about how the extracurricular education provided (73.4%). If the size of the restructuring of educational expectations, the majority of schools (52.3%) primary and secondary school teachers, faculties of education, high school teachers is to train the faculties of science and literature. Looking at the size of their professions detection teachers, the vast majority (73.0%) appears to be satisfied with their profession.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :