Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitimde zihinsel bağımsızlık

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Zihinsel bağımsızlık, günümüz eğitim dünyasında hızla yayılan ve geleceğin bireylerine öğretilmesi zorunlu görülen önemli becerilerin başında gelmektedir. Bu beceriyle öğrencilerin öğrenme sürecinde bağımsız olmaları ve kendilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilere öğrenme sorumluluğunu üstlenme, girişimci olma, kendi kararlarını verme ve kendini yönetme gibi görevler yüklenmektedir. Sorumluluk becerisi için amaç belirleme, uygun yöntem ve teknikleri seçme, kendini değerlendirme gibi etkinlikler önerilmektedir. Kendini yönetme becerisi, öğrencinin duygu ve düşüncelerine, giderek zihnine egemen olmayı öğrenmesini, inançları, değer yargıları ve çıkarımları üzerinde mantıklı bir kontrole sahip olmasını gerektirmektedir. Bunun için eğitim programları ve uygulamalarında zihinsel bağımsızlık becerilerine yer verilmeli, erken yaşlardan itibaren öğrencilerde sorumluluk alma, kendini yönetme ve haklarını savunma becerileri geliştirilmelidir. Zihinsel bağımsızlık becerilerini geliştirmek zor ve uzun bir süreçtir. Öğrenciye bilgi aktararak gerçekleştirilemez. Tam tersine öğrencinin yaşayarak öğrenmesi ve çeşitli durumlarda uygulayarak geliştirmesi gerekmektedir. Bu süreçte bilgi değil beceri öğretimine ağırlık verilmeli, beceriler bütün derslere yayılmalı, çeşitli etkinlikler yapılmalı ve kişisel deneyimler geliştirilmelidir. Bu çalışmalara okul öncesinden itibaren başlanmalıdır. Önce fiziksel bağımsızlık üzerinde durulmalı, ardından duygusal bağımsızlığa geçilmelidir. Duygusal bağımsızlığı geliştirmeden zihinsel bağımsızlığa ulaşmak güç olmaktadır. Zihinsel bağımsızlığı geliştirme sürecinde öğretmen, öğrenci ve çevreden gelen engellere de dikkat edilmeli, bu konuda öğretmen ve veliye yönelik eğitici çalışmalar yapılmalıdır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Intellectual independence, quickly spread to the world of education today and tomorrow is one of the important skills in compulsory teaching of members. This is intended to improve their skills and be independent in the learning process of students.For this purpose, to become an entrepreneur, responsibility for learning and self-management tasks such as making their own decisions is installed to the students. For the goal of setting skills, selection of appropriate methods and techniques, such as self-assessment activities are recommended. Self-management skills requires that the student's feelings and thoughts, gradually learning to dominate their minds, beliefs, value judgments need have control over the logical. To do this, to take responsibility in students from an early age, to developed the skills to manage and defend the rights. training programs, and practices in the mental skills of independence should be given, To develop the mental skills of independence is very difficult and a long process. It can not be performed by transferring information to the student. On the contrary, the student needs to improve living to learn and apply a variety of situations. This process should concentrate on teaching skills, not knowledge, skills, stretch all the classes, a variety of events and personal experiences should be developed. These studies should be initiated from the pre-school. First of physical independence avoided and emotional independence should be followed. Emotional independence is difficult to achieve independence in mental development. Mental independence, the process of developing teachers, students and the obstacles in the environment should be considered, for parents, teachers and educational work should be done in this regard.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :