Hastane Bahçeleri, Acil Servis Girişleri Sert Zemin Düzenlemesi: ZKÜ. Tıp Fakültesi, Acil Girişi Örneği

Hospital Garden, Emergency Entrance Hard Surface Design: The Case of Emergency Entrance of Faculty of Medicine at the ZKU