Bartın ve Yenice Orman İşletmelerinde Açık Artırmalı Göknar Tomruk Satış Fiyatını Etkileyen Faktörler

The Factors Affecting the Price of Fir Timber Sale by Auctions in Bartin and Yenice Forest Enterprises