Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bankacılık ve Finansal Araştırmaları Dergisi (BAFAD)

Yıl 2014 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yükselen ekonomiler ve kırılgan beşli: türkiye üzerine bir değerlendirme

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Bankacılık1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşmenin dünya ekonomisinde sağladığı bütünleşme koşullarına rağmen mali sisteme yönelik kaygıları artırdığı yönünde görüşler de mevcuttur. Son dönemlerde artan finansal krizler, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin bu krizlerden etkilenme durumları ve finansal sermayenin dolaşım hızı-yönü, ülke dengelerinin oluşumunu etkilemektedir. Dünyada egemen ekonomi olan ABD’nin ve ABD merkez bankası FED’in aldığı kararlar tüm dünya ekonomilerini, en çok da gelişmekte olan ülke ekonomileri etkilemektedir. Bu koşullardan yola çıkılarak, çalışmanın amacı, son dönemde sıkça sözü edilen “yükselen ekonomiler” ve “kırılgan beşli” kavramlarını literatür çerçevesinde açıklamaktır. Bu sayede de, Türkiye ekonomisinin de dahil olduğu “kırılgan beşli” gruplaşmasında Türkiye’nin konumunu ve ekonomik yapısını, CDS primleri ve ekonomik göstergeler yardımıyla incelemek olmuştur.

Özet İngilizce :

Although globalization provides the worl economy integration, there can be an opinion that is available about increasing the concerns of regarding the financial system. Recently, increasing financial crisis, situation of developed and developing economies affected by these crisis and velocity of financial capital affect formation of country balances. Decisions of USA that is dominant in the world economy and central bank of the USA (FED) affect all the world economy, especially economies of the developing countries. Based on these conditions, aim of this study is explain the concepts of “emerging economies” and “fragile five” that spoken frequently in recent years within the scope of the literature. In this way, with the help of CDS premiums and economis indicators, analyzing of Turkey’s position and economic structure in the group of “fragile five” is another aim of this study.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :