Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Bankacılık ve Finansal Araştırmaları Dergisi (BAFAD)

Yıl 2014 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Basel kriterleri ve kobiler tarafından anlaşılmasına yönelik uygulama çalışması

Yazar kurumları :
Türk Eximbank, Uzman, İstanbul1, Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu,Ankara2
Görüntülenme :
458
DOI :
Özet Türkçe :

KOBİ’ler üzerinde Basel-II Kriterlerinin yaratacağı muhtemel etkilerin gözlemlenmesi, KOBİ’lerin Basel Kriterlerine bakış açılarının ölçülmesi, bu araştırmanın temel amacını teşkil etmektedir. KOBİ’lerin Basel standartlarını ne ölçüde yerine getirdikleri; ekonomik politikalar, finansal piyasaların geleceği ve uluslararası piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Basel-II Kriterleri’nin ülkemizdeki Kobi’ler tarafından nasıl algılandığı amaçlanmış olup, Ankara ilinde uygulama çalışması yapılmış ve sonuçlar değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur. Araştırma sonucuna göre; Kobi’lerin büyük bölümünün Basel kriterleri hakkında bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir. Bilgi sahibi olan işletmelerinde mevcut bilgilerinin yetersiz düzeyde olduğu ve bu süreçte uyum sorunu yaşayacakları görülmektedir.

Özet İngilizce :

Observing possible effects on SMEs resulting from Basel-II Criterias, measuring points of views of SME’s on Basel Criterias constitute the main goal of this research. To what extent do the SMEs carry out Basel standards, economic policies, futures of financial markets and fluctiations in international markets have importance for their effects to Turkey. In this study; It is discussed how the Basel II criterias in Turkey is perceived and it has been practised in Ankara after that,some suggestions have been made,evalting the conseguences of it. According to the results, the majority of SMEs do not have enough information about Basel Criterias has been determined. Who are knowledgeable in business, the available information is insufficient levels of compliance issues and will live in this process is observed.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :