Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi (BJSS)

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Labor potential of agriculture in the republic of bulgaria

Yazar kurumları :
University of Agribusiness and Rural Development1
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

The development of agriculture in Bulgaria as a member of the EU faces serious difficulties. They are expressed in the unfavorable demographic condition of the population in the villages and those working in the field of agriculture. These difficulties are as a consequence of the medium in which the population is formed and the labor potential. The overcoming of the stated difficulties can be achieved through the elaboration and applying of a unitary strategy for the development of the national agriculture including the agricultural production. The actual approaches, ways and measures include: the creating of motivation and incentives for life in rural regions and villages; the establishment of diversified regional production structures for the employment of the population in the rural regions; the increase of the role of the country and municipality in the establishment of competitive farms; the increase of the role of the country's co-financing of agricultural production; regulation of the labor market; creating conditions for the use of new technologies in agriculture; incentives to enhance the qualification of the employed; renegotiation of the agreements in the EU in compliance with the new financial and economic conditions in the Union.

Özet İngilizce :

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Bulgaristan'da tarımsal kalkınma ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Sorunlar köylerde yaşayan ve tarım alanında çalışan nüfusun olumsuz demografik şartlarından kaynaklanmaktadır. Yine bu sorunlar nüfusun genelinin ve işgücü potansiyelinin şekillenme ortamının bir sonucudur. Ulusal tarımın kalkındırılması ve tarımsal üretimin arttırılması için bütünleştirici bir stratejinin geliştirilmesi ve uygulanmasıyla sözü edilen zorlukların üstesinden gelinebilir. Hali hazırdaki yaklaşımlar çok kapsamlı bir şekilde yapılmaktadır. Öncelikle araçlar ve önlemler kırsal bölgelerde ve köylerde yaşamı destekleyici ve teşvik edici girişimlerin yaratılmasını (ulaşım, sağlık, eğitim gibi alanlarda altyapının yenilenmesi ve rehabilitasyonu) amaçlamaktadır. İkincisi, kırsal bölgelerde nüfusun istihdam edilmesi için çeşitlendirilmiş bölgesel üretim yapılarının oluşturulması olmaktadır. Üçüncüsü, rekabetçi çiftliklerin oluşturulmasına kırsal bölge ve belediye yönetimlerinin rollerinin arttırılmasını ve tarımsal üretimin finanse edilmesinde kırsal bölgenin rolünün arttırılarak adaletsizliğin önüne geçebilmek için ulusal ödeneklerden daha fazla pay alınmasını içermektedir. Ayrıca işgücü piyasasının düzenlenmesi ve tarımda yeni teknolojilerin kullanılmasını sağlayacak şartların oluşturulması da (örneğin çiftçilere Tarım Akademisi tarafından danışmanlık hizmeti verilmesi gibi) önemli olmaktadır. Dahası bu yeni yaklaşımlar, işgücü kalitesinin arttırılmasını sağlayacak girişimleri ve de AB'nin yeni finansal ve ekonomik şartları doğrultusunda AB bünyesindeki anlaşmaların yeniden müzakere edilmesini de içermektedir. Bu makale Bulgaristan'daki tarımsal işgücü potansiyeli hakkındaki kapsamlı çalışmanın sonuçlarını özetlemektedir. Bulgaristan'ın kalkınması için doğal koşulların uygunluğundan dolayı Tarım sektörü özellikle araştırma alanı olarak seçilmiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :