Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Society-construction in mehmet akif ersoy’s literary opus

Yazarlar :
Yazar kurumları :
South East European University, Department of Public and Political Science1
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

This paper deals with one of the most prominent Turkish poets of the last century, Mehmet Akif Ersoy whose worldwide sociological dimension is appreciable. It is a micro social hermeneutic on the Akif's societal engineering based on Islamic tradition and its value system, opposite to racial-nationalism, caesarism and despotism, the social deviations of his Zeit as alienation, atheism, defeatism etc. Akif, through his poetical discourse, tried to save and affirm the spirit of solidarity and of the universal Islamic community (ummah), to affirm the idea of authentic identity based on spirituality, morality, patriotism and knowledge. In sum, this article is a synopsis of Ersoy's poetic vision, functionalist social philosophy, constructivist ethical-cultural approach and pro-active lifestyle that emanates in his magnum opus Safahat.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, dünya çapında sosyolojik boyutu takdir edilen, bir önceki yüzyılın önde gelen Türk şairlerinden Mehmet Akif Ersoy ile ilgilidir. Bu çalışma Akif'in İslâm geleneğine ve değerlerine dayalı olan ve ırkı milliyetçiliğe, mutlakiyetçiliğe ve zorbalığa karşı Zeit'ın sosyal sapma, ateizm, bozgunculuk vb. gibi karşı mikro düzeyde toplumsal mühendislik projesi olarak yorumlanmasıdır. Akif, şiirsel söylem yoluyla, dayanışma ve evrensel İslam yorumu (ümmet) ruhunu kurtarmaya ve maneviyat, ahlak, vatanseverlik ve bilgiye dayalı özgün kimlik fikrini teyit etmeye çalıştı. Özetle, bu makale Ersoy'un şiirsel vizyonu, işlevselci sosyal felsefesi, onun şaheseri Safahat içinde yayılan yapılandırmacı etik-kültürel yaklaşım ve pro-aktif bir yaşam tarzının bir özetidir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :