Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pomaks as a balkan community and evidence of turkishness in their perceptions of identity

Yazar kurumları :
The Director of Balkan Research Institute of Trakya University1
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Many nations have been affected by this negative process, but not as much as Pomaks... Because in the geography of the Balkans, there is not any community other than Pomaks that grows by maturing in fierce conditions for the sake of protecting their identity. Pomaks, who were accepted as Islamised Bulgarian, Greek, Macedonian, Serbian etc. in their countries without looking at how they perceived themselves and were under severe pressure, cruelty and policies of assimilation, are unfortunately still grappling over these primitive practices today. This community, called as Pomak, Torbesh, Gorani etc. in the countries where they live, is Muslim in essence and it considers itself Turkish. Therefore, it is a humanistic and scientific necessity to search for elements of Turkishness in the cultural codes and history of this community which has never given up and been deterred from its Muslim-Turkish identity by resisting all kinds of pressure, torment and policies towards their identity in a period of centuries and to put them forward with scientific criteria.Since perception is about the cultural identity, consciousness of relativity and accumulation of an individual or a community above all things, it is necessary to go over Pomak communities from these aspects. If the elements of Turkishness in the Pomaks' perception of identity can be put forward with concrete examples, it can be easily understood why they persistently put emphasis on "Turkishness". In this study, the analogy between customs such as birth, death, marriage, food culture etc., and the social and collective memory, of the community which has been discussed in ethnical aspects such as Pomak, Gorani, Torbesh etc. and that of Turkey & Central Asian Turkishness will be pointed out. Thus, it will be seen that claims attributed to them as "Islamized Bulgarian, Greek, Macedonian and Serbian" remain in the air, and on the contrary, the view that they belong to Turkish history and culture, and their Turkishness will grow stronger.

Özet İngilizce :

Balkanlar coğrafyasında, Pomaklar kadar kimliklerini koruma adına âdeta ateşte pişerek yeşeren bir başka topluluk yoktur. Onların kendilerini ne şekilde algıladıklarına bakılmaksızın, yaşadıkları ülkelerde Müslümanlaştırılmış Bulgar, Müslümanlaştırılmış Yunan, Müslümanlaştırılmış Makedon, Müslümanlaştırılmış Sırp vb. kabul edilen ve üzerlerinde bin bir baskı, zulüm ve asimilasyon politikaları uygulanmış olan Pomaklar, maalesef bugün de bu çağ dışı uygulamaların girdabında çırpınmaktadır. Yaşadıkları ülkelerde Pomak, Torbeş, Goralı vb. adlarla anılan bu topluluk, esas itibarıyla Müslümandır ve kendilerini Türk kabul ederler. Bu sebeple, yüzyıllarla ifade edilen bir süreçte, kimliklerine dönük her türlü baskı, işkence ve politikalara direnerek Müslüman Türk kimliğinden vazgeçmeyen, vazgeçirilemeyen bu topluluğun tarihinde ve kültürel kodlarında Türklük unsurlarını aramak ve bunları bilimsel ölçütlerle ortaya koymak, insani ve bilimsel bir zorunluluktur. Algı, her şeyden önce bir birey veya toplumun birikimleri, mensubiyet şuuru ve kültürel kimliği ile ilgili olduğuna göre, Pomak topluluklarına bu açılardan bakmak gerekir. Pomakların kimlik algılamalarındaki Türklük unsurları somut örneklerle ortaya konulabilirse, onların ısrarla niye "Türk" vurgusu yaptıkları da kolayca anlaşılabilecektir. Bu çalışmada, etnik anlamda üzerlerinde fırtınalar koparılan Pomak, Goralı, Torbeş vb. adlarla anılan topluluğun toplumsal ve kolektif hafızası demek olan doğum, ölüm, evlilik, yemek kültürü vb. gelenek ve göreneklerinin Türkiye ve Orta Asya Türklüğü ile olan paralelliklere dikkat çekilecektir. Böylece, onlara atfedilen Müslümanlaştırılmış Bulgar, Yunan, Makedon ve Sırp iddialarının ne kadar havada kaldığı görülecek, buna karşılık Türklükleri, Türk tarih ve kültür dairesine ait oldukları görüşü güçlenecektir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :