Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xvi. yüzyılda kilisehisar: bizans şehrinden osmanlı köyüne

Yazar kurumları :
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Bizans dönemi Tyana şehri harabeleri üzerinde kurulan iki köyden biri olan Kilisehisar'ın XVI. yüzyıldaki idari, sosyal ve ekonomik durumu ele alınmaktadır. Konuyu ele almamızda iki husus rol oynamıştır: Birincisi Kilisehisar'ın bu dönemde bir köy statüsünde olmasına rağmen önemli bir güherçile üretim merkezi oluşu, ikincisi de güherçile üretiminde istihdam edilen Sipahizâdegân zümresinin rolüdür. XVI. yüzyıl sonlarında altı mahalle halinde büyükçe bir köy görünümüne bürünmesi de muhtemelen işaret ettiğimiz hususla ilgili olmalıdır.

Özet İngilizce :

in this study, the 16th Century Kilisehisar, one of the two villages located in the area of Tyana city of Byzantium, is examined in terms of the economical, social and governmental situation. Two reasons affected us to deal with this village. First, the village was an important center for the production of saltpeter (güherçile); second, the role of the class of sipahizâdegân is signifıcant in the process of production. Although Kilisehisar was a small village, it turned in to a big village with 6 districts (mahalle), it can be considered that the production of güherçile had a crucial role in this process.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :