Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Xix. yüzyıl osmanlı tarihinde temettüat defterleri'nin yeri: iğdiç ( selinıağa köyü) temettüat defteri örneği

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
461
DOI :
Özet Türkçe :

Temettüat defterleri, Tanzimat döneminde bölgelerin mal-mülk, hayvan, arazi ve yaşayan bütün insanların şahsi malvarlıklarını kaydetmek için hazırlanmış resmi belgelerdir. Bu defterler, sosyo-ekonomik hayat, nüfus ve tarımsal ekonomi ile ilgili bütün karakteristik özellikleri kapsamaktadır. Bu kayıtlar XIX. yüzyıl Tanzimat dönemi reformlarının etkisi altında tutulmuştur. Osmanlı sosyo-ekonomik tarihinin -özellikle Tanzimat'ın ilk yılları için - önemli kaynakları olan bu defterler, dönemin sosyal tarih araştırmacılığı için hayati veriler ihtiva eder, çünkü tahrir katipleri tarafından kaydedilen Temettüat Defterlerinden, vergi mükelleflerinin adları, lâkapları, meslekleri hakkında da bilgi alabiliyoruz. Bu çalışmanın amacı, yukarıda verilen genel çerçeve içerisinde, İğdiç köyü (Balıkesir-Dursunbey) Temettüat defterini incelemektir. Çalışmamız, Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde -ML.VRD.TMT kod ve 83-88 numarasında kayıtlı olan Temettüat Defterleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Özet İngilizce :

Temettiiat Registers were prepared for the records of property, fields, animals and all belongings in the regions where Tanzimat reforms were applied in the first half of the 19th century. Temettiiat registers contain very rich data respecting almost all of the characteristics of socio-economic life such as demography and agricultural economy. The registers were constructed under the stimulus of the 19th century-Tanzimat reform era. By doing research on these registers we got information on taxpayers' names, nick-names, occupations.The specific aim of this work is to analyze the Temmetuat register of the İğdiç village (Bahkesir-Dursunbey). Its register is preserved with ML.VRD.TMT. code and 83-88 numbers in the Prime Ministry Ottoman Archives in Istanbul.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :