Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Varoluşsal bir problem olarak ölüm üzerine bir değerlendirme: tolstoy’un ivan ilyiç’in ölümü adlı eseri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Felsefe Grubu Eğitimi Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
695
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: Düsünce tarihinde felsefenin temel ilgisinin ölüm oldugunu, ölümün anlamını kavrayarak kaçınılmaz sona kendimizi hazırlamamız gerektigini düsünen klasik bir yaklasım mevcut olsa da, çagdas felsefede ölüm teması, varolusçu filozoflar dısında çok fazla tartısma konusu yapılmamıstır. Böylece insan varlıgının en temel problemi olan ölüm olgusu zaman içinde felsefenin ana meselesi olmaktan uzaklasarak varolusçu filozofların ilgi alanları dısında yan bir mesele haline gelmistir. Bu çalısmada ölüm teması dıssal ve nesnel bir olgu olarak degil varolussal bir problem olarak degerlendirilmeye çalısılacaktır. Arastırmanın Amacı: Çagdas bir ekol olan varolusçu felsefeye mensup filozoflarla birlikte ölüm problemi yeniden felsefenin gündemini yogunlukla mesgul etmeye baslamıstır. Somut olana dönme arzusunda olan varolusçu felsefe, insanı kendine özgü yasam biçimiyle ‘biricik bir varlık’ olarak degerlendirebilme egilimindedir. İnsanın ‘kendine özgü’ olusunun ve somut tecrübelerinin bu denli önemli oldugu bir felsefede süphesiz ölüm gerçegi ve kisinin kendi ölümü özel bir yer tutmaktadır. Bu çalısmada ölüme varolusçu bir bakıs açısıyla yaklasımın incelikleri vurgulanarak W. Barrett’in ifadesiyle felsefi bir gelenegi olmayan bir ülkenin düsünürü olan Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü adlı eserinde ölümü, varolusçu bir bakıs açısıyla irdeledigine dikkat çekilmektedir. Veri Kaynakları: Bu çalısmada varolusçu felsefe ve ölüm temasını temele alan yapıtlarla, Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü adlı eserinden yararlanılmıstır. Tartısma ve Sonuç: Varolusçu filozofların ölüm temasına yaklasımlarında oldugu gibi Tolstoy’un İvan İlyiç’in Ölümü adlı eserinde de ölümün insanı yalnızca zihinsel olarak degil, tüm varlıgıyla bildigi bir gerçek olduguna dikkat çekilmekte ve eserin varolusçu filozofların ölüm konusundaki düsüncelerini önceleyen bir yapıt oldugu vurgulanmaktadır.

Özet İngilizce :

Fundamentals of Work : Even though there is a classical approach, death theme in contemporary philosophy, considering that basic interest of philosophy in thinking-history is death and that we need to prepare ourselves to the inevitable end by understanding the meaning of death, it was not discussed much, other than by existential philosophers. Thus death fact, the most fundamental problem of human existence, has edged away from the main problem of philosophy in time and has become a lateral problem beyond the interest areas of existential philosophers. Death theme in this work will be attempted to be evaluated as an existential problem, rather than as an extrinsic and objective phenomenon. Objectives of Work: Death problem has become a major problem of philosophy’s agenda again by the service of philosopher members of existential philosophy, a contemporary school. Existential philosophy, desiring to return to the concrete one, tends to evaluate human beings as a ‘unique entity’ with their special living style. Death reality and person’s own death has a special place in a philosophy, in which human beings as a ‘special’ being is so dense. In this work, details of an approach with an existential perspective are emphasized, and with W. Barrett’s expression, it is indicated that, death is emphasized with an existential approach in Ivan Ilyich’s Death, a work of Tolstoy, who is a thinker of a country having no philosophy tradition. Resources: Works based on existentialist philosophy and death theme, and Tolstoy’s work of art called Ivan Ilyich’s Death was referenced in this study.Conclusion: As in the approach of existential philosophers to death, it has been emphasized in Tolstoy’s work called Ivan Ilyich’s Death that human beings know death as a reality, not only mentally, but with all of their existence, and it has been emphasized that the work is a work of art emphasizing the thoughts of existential philosophers in the subject of death.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :