Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2001 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uzunköprü'de halk takvimi ve sıcaklık ilişkisi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Coğrafya Eğitimi ABD 4. sınıf öğrencisi2
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada Uzunköprü'de halk takvimi ve sıcaklık özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Gerçekleştirilen çalışma sırasında Edirne meteoroloji istasyonuna ait günlük sıcaklık verileri ve Uzunköprü merkezi ile örnek köylerden elde edilen halk takvimi bilgileri kullanılmıştır. Halkın yüzlerce yıllık yaşam deneyimleri iklim özellikleriyle ilgili hayli doğru sonuçlar vermektedir. Halk takviminde dönem özellikleriyle sıcaklık analizi sonucunda elde edilen sonuçlar arasında yakın ilişki belirlenmiştir. Bu nedenle herhangi bir sahada iklim özelliklerinin araştırılması sırasında ölçüm sonuçları yanında halk takvimi verilerinin de kullanılması yerinde olur.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this research the relationship between people calendar and temperature characteristics were studied. In this study, daily temperature datum from Edirne meteorological station and the public calender information which is taken Uzunköprü centre and its sample villages were used. People's life experience throughout hundred years gives very true results about climatic characteristics. Very strong relation are determined between period characteristics in the people calendar and results of temperature analysis. For that reason, during the research of climatic characteristics anywhere, people calender datum must be used whith the analysis results.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :