15 Temmuz Öncesi FETÖ Medyasında Psikolojik Savaş Gazeteciliği

Türkiye için 15 Temmuz 2016 tarihi, ABD’nin 11 Eylül’ü gibi bir dönüm noktasıdır. Devletin en stratejik yerlerinin ele geçirilmesi ve sivil-asker ayrımı olmaksızın insanların hedefe konduğu o kanlı gecede silahların gölgesinde bir güç gösterisi yapılmıştır. Orduların cepheye sürüldüğü ve büyük maliyetlerin ödendiği sert güce dayalı geleneksel savaşlar yerine, daha çok asimetrik yöntemler ve terör örgütlerinin eylemleri aracılığıyla yürütülen hibrit savaş, o gece Türkiye üzerinde uygulanmıştırGünümüzün uluslararası güç mücadelesinde ülkeler sert güce başvurmak yerine öncelikle yumuşak güç unsurlarıyla amaçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. Yumuşak gücün en önemli unsurlarından birisi olan medya, FETÖ’nün örgüt yapılanmasında önemli bir yer işgal etmektedir. FETÖ medyasının Türkiye’nin yakın tarihindeki yayın faaliyetleri, uluslararası güç mücadelesine hizmet eden niteliklere sahiptir. FETÖ emri altındaki sivil toplum kuruluşları, sermaye gücü ve devletin en kritik birimlerine yuvalanmış örgüt mensuplarını kullanarak Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik çok sayıda kumpas ve tuzakları yönetmiş, medya yapılanması sayesinde kamuoyu algısını şekillendirmiştir. Bu makalede uluslararası güç mücadelesinde yumuşak güç unsuru olarak kullanılan medyanın rolü üzerinde durulmaktadır. Buna bağlı olarak FETÖ’nün medya yapılanmasının Türkiye’yi 15 Temmuz’a götüren süreçteki faaliyetleri incelenmektedir.

PSYCHOLOGICAL WARFARE JOURNALISM IN THE FETÖ MEDIA BEFORE 15 JULY

For Turkey, July 15, 2016 is a turning point as for the US as September 11. The most strategic locations of the state were seized and a demonstration of power was made in the shadow of weapons in that bloody night where people were targeted without civil-military distinction. The hybrid war that was carried out by means of acts of asymmetric methods and terrorist organizations, rather than traditional warfare based on hard power, where the armies were driven to the frontiers and the big costs were paid, was applied on Turkey that night. In today's international power struggle, instead of resorting to hard power, countries are trying to reach their goals with soft power elements. One of the most important elements of soft power, the media occupies an important place in the organization of FETÖ. FETÖ's media's recent publications in Turkey have characteristic that serve the international power struggle. Through its structured media, FETÖ has shaped the public perception by using nongovernmental organizations under its control, capital power, and members of the organization nestled in the most critical units of the state which discrediting and destabilizing Turkey by using a large number of setups and traps.This article focuses on the role of the media as a soft power component in the international power struggle. Accordingly, the activities of FETÖ's media structure in the process leading to Turkey on July 15 are examined

Kaynakça

Adamson, W. G., (1997). The Effects of Real – Time News Coverage on Military Decision – Making, Maxwell AFB, Alabama: Air Command and Staff College.

Amble, J. C. (2012). “Combating Terrorism in the New Media Environment”, Studies in Conflict & Terrorism, 35(5), 339-353.

Anderson, A., (2003). “Risk, Terrorism, and the Internet”, Knowledge, Technology, Policy, 16 (2), 24-33.

Barrett, B. ve Braham, P., (1995). Media, Knowledge and Power, London: Routledge.

Chen, T. ve Walsh, P. J., (2009). Guarding against network intrusions. Vacca, J. R. (Ed.) Computer and Information Security Handbook, Morgan Kaufmann Publishers, 53-66.

Crawley, J. W., (1999). “Net Hums With News About War”, The San Diego Union – Tribune, 30 Mart 1999.

Eker, S., (2015). “Savaş Olgusunun Dönüşümü: Yeni Savaşlar ve Suriye Krizi Örneği”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2(1), 31-66.

Erdoğan, R. T., (2016). “Diyanet İşleri Başkanlığı Olağanüstü Din Şurası Açış Konuşması”, Dini İstismar Hareketi FETÖ/PDY Olağanüstü Din Şurası Kararları, Ankara: TDV.

Ersanel, N., (2001). Siber İstihbarat, Ankara: ASAM.

Gürcan, M., (2012). “Savaşın Evrimi ve Teorik Yaklaşımlar, Teoriler Işığında Güvenlik, Savaş, Barış ve Çatışma Çözümleri, (Ed. Atilla Sandıklı), İstanbul: Bilgesam Yayınları.

Hammes, T. X., (2004). The Sling and the Stone: On War in the 21st Century, St. Paul: MN Zenith Press.

Hiebert, E., (1991). “Public Relations as a Weapon of Modern Warfare”, Public Relations Review, 17.

Kaya, A. R., (1985). Kitle İletişim Sistemleri, Ankara: Teori Yayınları.

Kumkale, T. T., (2007). Psikolojik Savaş Küresel İşgal, İstanbul: Pegasus Yayınları.

Macbride, S., (1993). Bir Çok Ses, Tek Bir Dünya, UNESCO Uluslararası Komisyon Raporu, Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yayını.

Manheim, J., (2001). “Talking Points for Meeting with Staff of Senate Foreign Relations Committee”, in Christopher Ross, «Public Diplomacy Comes of Age », The Washington Quarterly: printemps, 2002.

Marnicio, A., (2014). ‘From Progressive to Repressive: The Role of Social Media in the Syrian Conflict’. In Trajectories of Change: Challenge and Transformation in the Wake of the Arab Spring. Houston: Rice University’s Baker Institute for Public Policy.

Mcnair, B., (2009). News and Journalism in the UK, 5th ed., New York: Routledge.

Neumann, E. N., (1992). The Contribution of Spiral of Silence Theory to an Understending of Mass Media. New York: Paragon House.

Noya, J., (2005). The Symbolic Power of Nations, Real Instituto Elcano, Working Paper (WP), 35(2005).

Nye, J., (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.

Nye, J., (2003). Amerikan Gücünün Paradoksu, İstanbul: Literatür Yayıncılık.

Nye, J., (1990). Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York: Basic Books.

Ölçekçi, H., (2017). “Renkli Devrimler, Arap Baharı ve 15 Temmuz Darbe Girişiminde Ayrışan Toplumsal Hareketler ve Medyanın Rolü”, Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Türkiye Sempozyumu, Muş Alparslan Üniversitesi.

Özdağ, Ü., (2008). İstihbarat Teorisi, Ankara: Kripto Yayınları.

Özdağ, M., (2000). Stratejik Düşüncenin Sivil ve Askeri Hayatta Kullanılması, Ankara: Asam Yayınları.

Puddephatt, A., (2006). “Voice Of War: Conflict And The Role Of The Media”, International Media Support.

Qualter, T.H., (1979). Propaganda and Psychological Operations, New York: Random House.

Solak, İ., (1998). Ecevit, Gülen’i Kararlılıkla Savunuyor, Hürriyet Gazetesi, 30 Mart 1998.

Talimname, KKT 100-5 (1998). Harekât Talimnamesi.

Toker, Y. ve Dilmaç, S., (1992). Psikolojik Harekât ve Propaganda, Ankara: Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Yayınları.

Tzu, S., (2008). Savaş Sanatı, İstanbul: Kastaş Yayınları.

Yılmaz, S., (2011). “Yumuşak Güç ve Evrimi”, Turan Stratejik Araştırmalar, 3(12), 31-36.

Yılmaz, S., (2008). Güç ve Politika, Ankara: Alfa Basım Yayın Dağıtım.

Weimann, G. (2006). Terror on the Internet: The New Arena, The New Challenges, Washington DC: United States Institute of Peace.

Wenger, A., (2001). The Growth of Soft Power and the Challenges of Global Govenence, Information & Security, 7, 5-11. İnternet Kaynakları

BBC., (2013). “Profile: Fethullah Gulen’s Hizmet Movement”, 18 Aralık 2013, (22.08.2017).

Bingöl, O., (2015). Hibrid Savaş, Rusya ve Türkiye, http://merkezstrateji.com, (16.08.2017). Chatriwala, O., (2011). Wikileaks El http://www.bbc.com/turkce/haberler/2011/09/110921_aljazeera_new_boss.shtml, (11.08.2017).

Economist, (2010). “Cyberwar: War in the Fifth Domain,” http://www.economist.com/node/16478792, (25.08.2017).

Global Security, (2017). https://www.globalsecurity.org/military/world/war/index.html (30.08.2017). Habertürk, (2016). Hrant Dink Cinayetinde 9 Yıl Sonra Yeni Görüntüler, http://www.haberturk.com/gundem/haber/1292658-hrant-dink-cinayetinde-9-yil-sonra-yeni-goruntuler, (06.08.2017).

Habertürk, (2015). Bülent Arınç’a Suikast Yapılacağı İddiasıyla Başlatılan Soruşturma Tamamlandı, http://www.haberturk.com/gundem/haber/1051673-bulent-arinca-suikast-yapilacagi-iddiasiyla- baslatilan-sorusturma-tamamlandi, 10.08.2017).

Ma, S., (2014). “The Role of Global Media in Public Diplomacy”, http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2014- 01/11/content_17230295.htm, (02.07.2017).

Nye, J., (2006). “Yumuşak Güce Daha Fazla Başvurmalıyız”, The DailyStar, (Çev. Radikal Gazetesi, http://www.radikal.com.tr/yorum/yumusak-guce-daha-fazla-basvurmaliyiz-791867/ (30.06.2017).

Resmi Gazete, (2016). Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, www.resmigazete.gov.tr, (18.07.2017).

Yeni Şafak, (2017). 15 Temmuz Darbe Girişimi, http://www.yenisafak.com/15temmuz/feto-yapilanmasi- kurulus-detay, (16.08.2017).