Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite mezunu yetişkinlerin farklı organizasyonlarda gönüllü hizmet vermesini etkileyen faktörler

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F Çaışma Ekonomisi Bölümü1, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü2
Görüntülenme :
430
DOI :
Özet Türkçe :

Problem: Gönüllü hizmet veren organizasyonların ve buralarda görev yapan gönüllülerin sayısının artması ülkelerin gelismislik düzeyinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Ülke halkının gereksinmelerini karsılayacak alanlarda gönüllü organizasyonlar kurmak ve kisileri bu organizasyonlarda gönüllü hizmet sunmaya tesvik etmek, kuskusuz birçok kisiye yerel, bölgesel veya ulusal sorunların çözümüne katkıda bulunma olanagı saglamaktadır. Arastırmanın Amacı: Bu çalısmanın amacı Balıkesir ve Kahramanmaras İllerinde üniversite mezunu yetiskinlerin herhangi bir organizasyonda gönüllü hizmet vermesini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Arastırmanın ana materyalini Balıkesir ve Kahramanmaras İllerinden tesatüfi olarak seçilen üniversite mezunu yetiskinlerle 2003 yılı Nisan ve Mayıs aylarında yapılan anketlerden elde edilen bilgiler olusturmaktadır. Anket uygulaması, Cochran örnek belirleme yöntemiyle çekilen 181 yetiskinle yapılmıstır. Veri analizinde kullanılan yöntemler arastırmanın Birinci Bölümünde belirtilen amaçları dogrultusunda seçilmistir. Birinci ve ikinci amaçlar için tanıtıcı istatistikler, üçüncü amaç için faktör analizi ve dördüncü amaç için t-testi yapılmıstır. Bulgular ve Sonuçlar: Arastırma bulgularından, yetiskinleri gönüllü is yapmaya motive eden en önemli faktörlerin özgecilige dayalı nedenler, basarı güdüsüne dayalı nedenler ve birlesmeye baglı nedenler oldugu sonucuna varılmıstır. Öneriler: Bu arastırmadan elde edilen sonuçlar bireyleri gönüllü is yapmaya motive eden faktörlerin ülkeden ülkeye, kültürden kültüre ve toplumdan topluma degisebilecegi sonucunu göstermistir. Bu baglamda daha çok gönüllü çekerek onların katkılarından yararlanmak isteyen organizasyonlar, konuyu genis kapsamlı incelemelidir.

Özet İngilizce :

Problem: The number of volunteer organizations and volunteers serving in these organizations can be accepted as a developmental indicator for many countries. Turkish society has traditionally valued volunteering but has not fully utilized the potential of such contributions. This could be due to the limited number of professional volunteering orgnizations. However, so far, limited research has been done on Turkish volunteers to reach an accurate conclusion. Research Aims: The primary purpose of this study has been to determine factors influencing the motivation of college graduate adults to participate in any volunteer organization in the provinces of Balikesir and Kahramanmaras. Method: A questionnaire was given to a sample of 181 college graduate adults, determined by Cochran’s sample size determination formula. SPSS version 11.5 (SPSS Inc., 2002) was used for data analyses. Descriptive statistics, including means and standard deviations, factor analysis and ttest were used to accomplish the objectives of the study. Findings ad Results: Research findings indicate that respondents were motivated to perform volunteer work for altruistic reasons, personal achievement, and affiliative reasons, respectively.Recommendations: The findings of this study verify that factors which influence individuals to perform volunteer service for organizations may change in different countries, cultures, and societies. For this reason, organizations seeking to attract volunteers and utilize their contributions need to conduct extensive and multidimensional research in this subject.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :