Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de turizm bir ekonomik büyüme politikası aracı olabilir mi? bir granger nedensellik analizi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F Maliye Bölümü1, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
314
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, turizm ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi, Türkiye için 1963-2003 dönemine ait turizm gelirleri, GSMH ve reel döviz kuru değişkenleri kullanılarak araştırılmaktadır. Kullanılan değişkenlerin birim köke sahip olmaları ve durağan olmamaları nedeni ile Johansen tekniği uygulanmaktadır. Değişkenler koentegre bulunduğu için vektör otoregresyon modeli (VAR) yerine vektör hata doğrulama modeli (VECM) kullanılarak nedensellik araştırılmaktadır. Ampirik sonuçlar, hem kısa hem de uzun dönemde turizmden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu sonuçlar, Türkiye de kamu politikalarının turizm sektörünü arz ve talebi artıracak şekilde yönlendirmek suretiyle ekonomik büyümeyi hızlandırmasının mümkün olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

This paper examines the casual relationship between tourism and economic growth in Turkey over the period 1963-2003 using a multivariate model of GDP, tourism earnings and real exchange rate variables. Since the variables included in the model are nonstationary and have a unit root, the Johansen technique has been applied. To test Granger causality instead of VAR model, VECM is employed since there was strong evidence that the variables are cointegrated. The empirical results suggested that there is both short run and long run unidirectional causality running from Tourism to GDP in Turkey. This results suggest that public policies in favor of the tourism supply will enhance Turkey’s economic growth.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :