Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de iç turizm kavramı ve iç turizmde önemli bir destinasyon olan ayvalık’ta müşteri arz ve talebine yönelik ampirik bir araştırma işığında geliştirme stratejileri

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: İç turizme gereken önemin verilmemesinin olumsuz sonuçlarının belirginlesmesi, konunun daha çok gündeme gelmesine neden olmus, acenta ve otellerin çabaları ile vatandaslar bayram ve tatillerde seyahat olanaklarından yararlanmaya baslamıstır. Ama yine de ülkemizde iç turizme katılabilecek daha büyük bir kitle bulunmaktadır. Daha fazla kisinin seyahat edip kendi kültürünü tanıması ülkeyi her açıdan daha iyi seviyelere tasıyacaktır. Bu amaca ulasabilmek için iç turizm konusunda tüm sektörün daha koordineli bir sekilde uzun vadeyi gözeterek çalısması gerekmektedir. Arastırmanın Amacı: Ulusal anlamda iç turizmde önemli bir turistik marka imajına sahip Ayvalık’ta iç turizm potansiyeli ile ilgili taraflar (arz ve talep edenler-konaklama isletme sahipleri ve yerli turistler) üzerinde ampirik bir arastırma yapılarak, sonuçları çalısmada degerlendirilmistir. Yöntem: Bu örneklemde; arz ve talep yönünden genis kapsamlı bir arastırma öngörülmüs ve yörede iç turizm potansiyelinin yeniden canlandırılması için yeni stratejiler ortaya çıkarılmıstır. Ayrıca, çalısmada; turistik ürün gelistirme ve çesitlendirme sürecinde Ayvalık’ın mevcut turizm degerlerine ve müsteri profiline atıfta bulunularak bu dokunun yeni ürünlerle desteklenmesi üzerinde durulmustur. Bulgular ve Sonuçlar: İç turizmde önemli bir destinasyon olan Ayvalık’ta iç turizmle ilgili yaptıgımız arastırma sonucunda; turistik ürünü arz ve talep edenler arasında ciddi farklılıklar tespit edilmistir. Örnegin turistik ürünü arz edenler; önemli sorunları “egitimli personel eksikligi, sezonun kısa olması, alt yapı sorunları ve bir turizm çatı örgütü eksikligi” olarak belirlemistir. Turistik ürünü talep edenler ise; “yeteri kadar 4-5 yıldızlı otel olmaması, eglence vb. hizmetlerin yetersiz olması ve yöreye ulasım kolaylıklarının saglanmaması” olarak belirlemistir. Öneriler: Arastırma sonuçları çerçevesinde belirledigimiz öneriler ise; yörenin daha çok tanıtımının yapılması, bir turizm çatı örgütünün kurulması, egitilmis kalifiye personel istihdamının saglanması ve alt yapı yatırımlarına öncelik verilmesi noktalarında toplanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Türkiye’de İç Turizm Kavramı, Ayvalık’ta Müsteri Arz ve Talebine Yönelik Ampirik Arastırma ve Gelistirme Stratejileri.

Özet İngilizce :

Problem Statement: The matter has become more pronounced because of the the adverse effects stem from not giving the necessary importance to domestic tourism.Thus, society has begun to faciliate from the travel and accomodation opportunities on holidays and at festivals. But there is a greater mass to include domestic tourism in our country. More people travelling around and getting know their own culture means higher levels for a country. To reach this aim, the sector is supposed to study more coordinated and planned for a long term. Purpose of the Study: Here, the empiric study has been carried on relevant parts (supply and demand parts – the owners of accomodation enterprises and domestic tourists) related to domestic tourism in Ayvalık which has an outstanding touristic label image in the national sense and the results of the study have been assessed. Method: In this sampling; wide ranging study has been foreseen and new strategies are introduced to refresh the domestic tourism potential locally. Also, the reinforcement of the structure of the region with new attitude studies is specifically mentioned while discussing the tourism properties and consumer profile of Ayvalık in the process of both development and diversification of touristic products. Findings and Results: As a result of the study about Ayvalık which is an important destination for domestic tourism, serious differences are noticed among the supply and demand parts of touristic services. For instance; the problems of supply part are problems lack of educated staff, shortness of the season, infrastructure problems and the lack of tourism corporation organization. The problems of the demand part are not being enough hotels with 4-5 star, recreation facilities and transportation problems. Recommendations: The proposals we determine in this study context are the more presentation of the region, the corporation of a touristic organization, to provide educated qualified staff and to give priority to the infrastructure problems.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :