Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 8

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk halk şiirinde gerçeküstü destanlar üzerine bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
374
DOI :
Özet Türkçe :

Türk halk edebiyatında destan sözü, epik türle birlikte özel bir halk şiiri türünün adı olarak da geçmektedir. Türk halk şiirinin gerek ferdî, gerekse anonim metinleri arasında "destan" kavramı içinde epik nitelik taşımayan daha ziyade gerçeküstü nitelik gösteren metinler de yer almaktadır. Bugüne kadar daha ziyade "güldürücü, mizahî destanlar", "hayvan destanları", "destan parodileri", "hafif mevzular" gibi değişik adlarla anılan bu metinlerin, en önemli yanlarının yalan, düş veya hayal, tezatlar, abartı ve olağanüstülük gibi anlatma tarzlarıyla gerçeküstü nitelik taşımalarıdır. Bu yazıda bu tür destanlar üzerinde bir takım tespitler ve değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Destan, together with epics is used as a special name for a type of folk literature. There are also surrealist text in edition to epics in both individual and anonymous Turkish folk poetry under the concept of destan. The most important aspects those texts which are called with name such as "humorous, comic destans", "animal destans", "parodical destans", "ordinary topics is that they reveal surrealistic qualities, such as lie, daydreaming, contradictions, exaggeration and extraordinary situations. In this paper, we will try to make some observation and evaluations on this type of destans.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :