Yıl 2018, Cilt: 6 Sayı : 1 Sayfalar 185 - 205 2018-04-20
DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION SKILLS AND SOCIAL MEDIA USE OF HEALTH MANAGEMENT DEPARTMENT STUDENTS
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Meryem TURGUT,Gamze KUTLU,Sinem MUT
20 261

Anahtar Kelimeler

Adler, I. (2013). How our digital devices are affecting our personal relationships. Erişim Adresi: http://legacy.wbur.org/2013/01/17/digital-lives-i.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal, İşletme
Yayımlanma Tarihi 6/1
Bölüm Özgün Makaleler
Yazarlar Orcid : 0000-0001-9320-3250Yazar: Meryem TURGUT (Sorumlu Yazar)Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0001-9852-4029Yazar: Gamze KUTLU Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Orcid : 0000-0002-7241-2704Yazar: Sinem MUT Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİÜlke: Turkey

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6/1


Makalenin Yazarları
Meryem TURGUT
Gamze KUTLU
Sinem MUT