Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Test anxiety in foreign language learning

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi1, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi2
Görüntülenme :
467
DOI :
Özet Türkçe :

Learners’ experiences, teachers’ observations and the related literature indicate that test anxiety affect foreign language learning process negatively. This study aims to find the test anxiety level of Turkish students as EFL learners and to investigate its reasons, effects and results on foreign language learning. A test anxiety scale and survey questions were given to the sample group and the data gathered were analyzed statistically and descriptively. Three results were found: First, the learners usually have test anxiety. Second, test anxiety provoking factors are low level proficiency of the learners, negative attitudes of teachers towards test applications, students’ attitudes towards language learning, test invalidity, fear of negative evaluation, bad experiences on tests, time limitation and pressure, the difficulty of course contents and parental expectations. Third, test anxiety causes physical and psychological problems, affects motivation, concentration and achievement negatively, increases errors in learning process, prevents to transfer their real performance to test results and studying efficiently and decreases the interest towards language learning. It was recommended that foreign language teachers should be aware of the test anxiety level, its causes and results.

Özet İngilizce :

Öğrencilerin deneyimleri, öğretmenlerin gözlemleri ve ilgili literatür, sınav kaygısının yabancı dil öğrenim sürecini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Bu çalışma, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Türk öğrencilerin sınav kaygı düzeyini bulmayı ve bu kaygının sebepleri, etkileri ve sonuçlarını araştırmayı hedeflemektedir. Örneklem grubuna sınav kaygı ölçeği uygulanmış, toplanan veri, istatistik ve deskriptif olarak analiz edilmiştir. Çalışmada üç sonuç bulunmuştur: İlk olarak; öğrenciler, genellikle sınav kaygısı taşımaktadır. İkinci olarak; sınav kaygısı üreten faktörlerin, öğrencilerin düşük düzeydeki yeterlilikleri, öğretmenlerin sınav uygulamalarına karşı olumsuz tutumları, test geçersizliği, olumsuz değerlendirilme korkusu, sınavlarla ilgili kötü deneyimler, süre sınırlaması ve baskısı, ders içeriğinin zorluğu ve ailelerin beklentileri olduğu görülmüştür. Üçüncü olarak, sınav kaygısının fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açtığı, isteklendirme, yoğunlaşma ve başarıyı olumsuz etkilediği, öğrenme sürecindeki hataları artırdığı, etkin bir biçimde çalışmayı ve gerçek performansı sınav sonuçlarına yansıtmayı engellediği ve dil öğrenimine olan ilgiyi azalttığı bulunmuştur. Sonuç olarak, İngilizce öğretmenlerinin sınav kaygısının düzeyi, sebepleri, etkileri ve sonuçları konusunda farkındalık düzeylerini artırmaları önerilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :