Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2000 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sürdürülebilir kalkınmanın turizme etkisi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya İİBF, Yönetim-Organizasyon A.B.D.1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için büyük önem taşımaktadır. Bu ülkelerin karşılaşacağı en önemli sorun ise "çevre kirliliği"dir. Gelişmekte olan ülkelerin aynı zamanda sanayileşme çabası içine girmeleri, sanayileşmenin de beraberinde çevre kirliliğine neden olması bu ülkelerin turizm sektöründen beklentilerini boşa çıkarmaktadır. Bu nedenle hem çevre hassasiyetini hem de kalkınmayı birarada yürütebilmek için "sürdürülebilir kalkınmanın" benimsenmesini gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik turizm sektörünün gelişmesine de neden olacaktır.

Özet İngilizce :

Tourism has a great importance especially for developing countries. The most important problem those countries which will meet is environmental pollution. The fack that the Developing countries try to get into industrialization and at the same time industrialization causes some environmental pollution have made those countries' expectations from the tourism sector turn out to be nothing. Therefore, this necessitates to accept "Sustainable Development" in order to maintain both environmental sensitivity and development. This necessity will result in the development of tourism sector.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :