Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf ve branş öğretmen adaylarının sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
414
DOI :
Özet Türkçe :

Problem: Sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik alanlarda gelisebilme ile ülke insanlarının sahip oldukları egitimleri arasında büyük bir iliski bulunmaktadır. Ögrencilere çok küçük yaslardan itibaren bilgi-beceri yanında toplumsal ve örgütsel yasamın gerekli kıldıgı ilke, kural, davranıs ve tutumlar sınıf ortamında kazandırılabilir. Arastırmanın Amacı: Bu arastırmanın amacı; “Sınıf Yönetimi” dersini alan sınıf ve brans ögretmen adaylarının sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına iliskin görüslerinin tespit edilmesi ve karsılastırılmasıdır. Yöntem: Bu çalısma 2006–2007 egitim-ögretim yılında Bursa Uludag Üniversitesi Egitim Fakültesi’ne devam eden, “Sınıf Yönetimi” dersini alan sınıf ve brans ögretmen adaylarının sınıf kurallarının belirlenmesi ve uygulanmasına iliskin görüslerinin tespit edilip karsılastırılması amacıyla yapılmıstır. Çalısmaya 61sınıf ögretmen adayı, 61 brans ögretmen adayı olmak üzere toplam 122 ögrenci katılmıstır. Veri toplamak amacıyla Kisi (2003), tarafından “lkögretim Birinci Kademede Görev Yapan Ögretmenlerin Sınıf Kurallarını Olusturmada ve Uygulamada Karsılastıkları Güçlüklerin Belirlenmesi” konulu yüksek lisans tezinde uygulanan anketten yola çıkılarak hazırlanan “Sınıf Ve Brans Ögretmen Adaylarının Sınıf Kurallarının Belirlenmesi Ve Uygulanmasına liskin Görüsleri” anketi kullanılmıstır. Arastırma kapsamında toplanan verilerin analizinde yüzde, frekans dagılımlarından ve Kay-kare tekniginden yararlanılmıstır. Bulgular: Sınıf ve brans ögretmen adayları sınıf kurallarının ögretim yılı basında birkaç hafta içinde olusturulması gerektigini belirtmektedirler. Yapılan çalısmada, ögrencilerin söz almadan konusmama, sınıf ve çevre temizligine dikkat etme, dogru söyleme ve sınıfta uygun olmayan yer ve zamanda konusmama ile ilgili kural olusturmayı “Önemli” olarak seçtikleri tespit edilmistir. Sınıf ve brans ögretmen adaylarının kuralları yazılı olarak velilere gönderme görüsleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmustur. Diger bir deyisle, brans ögretmen adayları sınıf ögretmen adaylarına göre kuralları yazılı olarak velilere gönderme görüsünü daha çok önemsedikleri belirlenmistir. Yapılan çalısmada, sınıf ögretmen adayları ve brans ögretmen adayları dogru davranısın olusmasında etkili olamıyorsa, ögrenciler kural cümlesini anlamıyorsa ve farklı kurallara ihtiyaç oldugunda degistireceklerini belirtmislerdir. Tartısma ve Sonuçlar: Sınıf ve brans ögretmen adayları sınıf kurallarının ögretim yılı basında birkaç hafta içinde olusturulması gerektigini belirtmektedirler. Kurallar ilk hafta her gün, ikinci haftada üç gün, daha sonraki haftalarda haftada bir gün gözden geçirilmelidir. Çalısmada, sınıf ögretmen adayları ve brans ögretmen adaylarının kuralları hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edecekleri belirlenmistir. Sınıf ögretmen adayları ve brans ögretmen adayları ögrencilerin tümünün sınıfta olusturulan kuralları bilmesi gerektigini ifade etmistir. Baska bir ifadeyle, brans ögretmen adayları sınıf ögretmen adaylarına oranla daha çok sınıf kurallarını zümre ögretmenlerin belirlemesini ve diger sınıflarda iyi isleyen kuralları kendi sınıfında uygulama görüslerini daha çok benimserken, sınıf ögretmen adayları ise brans ögretmen adaylarına göre, velilerin istek ve beklentilerine uygun kurallar olusturma görüsünü daha az tercih edeceklerini belirtmislerdir.

Özet İngilizce :

Problem: There can be found some relations between education and social, cultural, economic and technological issues. Thus, everybody lives by rules. In classrooms, teachers need rules to provide the interaction. Research Aim: In this survey, it was aimed to determine and compare the elementary and branch pre-service teachers’ opinions about determining and performing classroom rules. Methods: This survey was conducted in the 2006–2007 academic year with the students who had taken the course of Classroom Management at the Department of Education at Uludag University. A total of 122 pre-service teachers among whom 61 were elementary pre-service teachers and 61 were branch pre-service teachers participated. The “Elementary and Branch Pre-Service Teachers’ Opinions about Determining and Performing Classroom Rules” questionnaire was used as the data gathering tool in the study. The questionnaire consists of 14 questions. In the analysis of data, the percentage, frequency and chi-square were used . Results: The results of the study showed that the elementary and the branch pre-service teachers would establish the classroom rules during the first few weeks of an academic year. The elementary and branch pre-service teachers would establish rules about obtaining permission before starting to talk, taking care of classroom and environment cleaning, not making noise and telling the truth. However, some differences were found between the elementary and branch pre-service teachers. The branch pre-service teachers are more inclined to write and send rules to students’ parents than the elementary pre-service teachers are. In addition, the branch pre-service teachers would prefer more often than the elementary pre-service teachers would that department teachers determine the classroom rules and they are more open to adopt and perform the rules which are already performed efficiently in other classes. Nevertheless, the elementary pre-service teachers seem more inclined to compose classroom rules in consideration of parents’ opinions, expectations and desires. Discussion: The results of this study suggest that the students displaying misbehavior, which is acquired in family and environment and exhibited in classrooms, and having students from different environments in the same classroom create the problems in maintaining rules. The elementary and branch pre-service teachers, who study in the Departments of Education, may do projects about classroom management in their school experience courses. Thanks to that, they would not encounter that many types of misbehavior. Some new studies can be made with the aim of improving the communication between schools and Departments of Education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :