Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Réne girard’ın “üçgen arzu modeli” perspektifinde fuzûlî’nin “leylâ vü mecnûn” adlı eserinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ardahan Üniversitesi İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın Temelleri: Fuzûlî’nin Leylâ vü Mecnûn adlı mesnevisinde Réne Girard’ın üçgen arzu modelinin sekillenmesi Arastırmanın Amacı: Leylâ vü Mecnûn adlı mesnevinin, Girard’ın modeli ile analizi yapılacaktır. Veri Kaynakları: Réne Girard’ın “Üçgen Arzu Modeli” olarak tanımlanan teorisi ve Fuzûlî’nin “Leylâ vü Mecnûn” adlı mesnevisi ile destekleyici diger kaynaklar. Ana Tartısma: Fuzûlî’nin eseri acaba gerçekten nesne ile öznenin dogrudan iliskisine dayalı, düz bir çizgi seklinde tezahür eden basit bir “romantik yalan” örnegi mi yoksa Tanrı!nın dolayımlayıcı ve/veya nesnenin kendisi oldugu “romansal hakikat” tezini dogrulayan daha karmasık yapılı bir eser mi sorusuna cevap aranacak. Sonuçlar: Kays (özne) ve Leyla (arzulanan nesne) arasında vasıtasız (dolayımlayıcısız), dogrudan bir iliski gibi görünen ve eseri bir “Romantik Yalan” kurgulaması olarak düsündürecek yapının, aslında öznenin arzu nesnesi olan Leyla’dan ve onun askından, dolayımlayıcısı olan Tanrı’ya ve ilahi aska yönelmesi seklinde ortaya çıkan, tam anlamıyla bir “romansal hakikat” örnegi oldugu gösterilecektir.

Özet İngilizce :

Basis of Research: Existence of Réne Girard’s “Triangular Desire Model” in Fuzuli’s mathnawi named “Leyla vu Mecnun”. Purpose of the Research: The mathnawi named “Leyla vu Mecnun” is to be analysed by the means of Girard’s theory named “triangular desire model”. Data Sources: The theory of Réne Girard described as “triangular desire model” and Fuzuli’s mathnawi named “Leyla vu Mecnun” with other supporting sources. Main Discussion: Whether the main structure of Fuzuli’s mathnawi composed of a love story in the form of a straight line exemplifying a “romantic lie”, based upon the direct relation of the subject and the object or a work which verifies the thesis of “novelist truth” which occurs in a form that the desire of subject transforms from love for Leyla to God “the mediator” and divine love. Results: It will be stated that the structure of the work in which love of Kays and Leyla seems as a direct relation without a third party (mediator) and which makes anyone think the work as a “romantic lie” construction, is exactly a sample of “novelist truth” existing in a form that subject directs its desire from Leyla and love for her towards God and divine love.

Anahtar kelimeler :

Kays ,

Leyla ,

God ,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :