Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Reklamın turistlerin satın alma davranışları bakımından incelenmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Erdek Meslek Yüksekokulu Turizm Ve Otel İşletmeciliği Bölümü1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüz rekabet koşullarında, otel işletmelerinin pazarladıkları ürün ve hizmetleri tüketicilere duyurmak, tanıtmak ve rakiplerinden farklılaşmak amacıyla kullanabilecekleri en etkili tanıtım araçlarından biri reklamdır. Bu çalışma da, turistlerin satın alma davranışlarını etkileyen faktörler, turistlerin satın alma karar süreci ve reklamın turistlerin satın alma davranışları bakımından etkileri incelenmektedir. Çalışma sonucunda turistlerin, satın alma karar sürecinde özellikle duygulara hitap eden reklamlardan etkilendikleri, ayrıca reklamın etkinliğinin doğru reklam aracının seçilmesine bağlı olarak arttığı ortaya konulmaktadır.

Özet İngilizce :

Advertisement is one of the most efficient tools that hotel enterprises can use to introduce products and services to consumers and to be differet from their rivals in today’s competative conditions. Study aims to investigate the factors affecting tourists’ buying behaviours, buying decision process and effects of advertisement on their buying behaviours. The result of this study concludes that tourists’ buying decision process is especially influenced by advertisement messages adressing senses. In addition, this study claims that effectiveness of advertisements depends on choosing right medium that is popular and dependable in the minds of target tourist groups.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :