Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Psikolojik danışmanların değişen rollerini algılayışları

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
357
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Degisen egitim sistemine paralel olarak psikolojik danısmanların rolleri de degismistir. Psikolojik danısmanların geleneksel üç rolüne (psikolojik danısma, koordinasyon, konsültasyon) ek olarak program yönetimi, sınıf rehberligi, ögretim liderligi, ögrenci savunuculugu, sosyal degisim ajanı gibi yeni roller eklenmistir. Bu konuda yurt dısında yogun arastırmalar olmasına karsın, ülkemizde sınırlıdır. Arastırmanın Amacı/Arastırma Soruları: Bu çalısmanın amacı, psikolojik danısmanların rehberlik hizmetlerinde yasanan degisimleri ve buna paralel olarak yeni rol ve görevlerini nasıl algıladıklarını belirlemektir. Arastırmanın Yöntemi: Bu çalısmada nitel arastırma modeli kullanılmıstır. Arastırma verileri 11 devlet ilkögretim okulunda görev yapan 11 psikolojik danısmandan, görüsme formu yöntemi ile elde edilmistir. Veri analizinde betimsel içerik analizi yapılmıstır. Bulgular ve Sonuçlar: Psikolojik danısmanların egitim sistemini bir bütün olarak degerlendirme ve yeni paradigmaları algılamada güçlük çektikleri; rehberlikteki degisime ragmen kendi rollerinde bir degisimi algılamadıkları; görüsme tekniginde ve müsavirlik rollerinde kendilerini yeterli bulurken, psikolojik danısma, sınıf rehberligi ve program yönetiminde yetersiz buldukları; degisen sisteme uyum saglamak için mesleki gelisimlerini artırmak istedikleri belirlenmistir. Öneriler: Psikolojik danısmanlara, degisen sisteme uyum saglamalarına yardımcı olacak yasam boyu egitim olanakları sunulmalıdır.

Özet İngilizce :

Problem Statement: Roles of school counselors have changed parallel to the changing educational system. New roles such as program management, classroom guidance, instructional leadership, and advocacy in favor of students, social change agent were added to three traditional roles of school counselors (counseling, coordination and consultation). There is extensive research in this field abroad but the number of similar studies in Turkey is quite limited. Purpose/Research Question of the Study: This study aims to find out how school counselors perceive the changes experienced in guidance services as well as their new roles and tasks in parallel. In this respect, following questions were posed in the study: Are school counselors aware of the changes experienced in the educational system and in guidance area? How do they react towards these changes? How do they interpret their new roles and tasks? In which ones do they require a support? Methods: A qualitative research model was used in this study. Research data was collected from 11 school counselors out of 11 state primary schools via questionnaire forms method. As for the data analysis, a descriptional content analysis was made. Findings/Results: It was found that school counselors have difficulties in perceiving new paradigms and in evaluating the educational system as a whole; that they realized no changes in their roles despite ongoing changes in the guidance area. Furthermore, they found themselves competent in interview techniques and their counseling roles whereas they did not find themselves competent in school counseling, classroom guidance or program management. It was observed that counselors aspired to improve their professional development to catch up with the evolving system. Conclusions/Recommendations: School counselors should be given life – long educational opportunities which will enable them to catch up with the changing system.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :