Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ova topraklarının tuzlanmasına yeni bir örnek : harran ovası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eminönü Cibali Lisesi Coğrafya Öğretmeni1
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Harran ovasında sulamalı tarım sonucu gerçekleşen tuzlanma ve tuzlanma sorunlarını içermektedir. Harran ovası GAP kapsamında sulamalı tarıma açılan en önemli tarım alanlarının başında gelmektedir. Ova GAP kapsamında 1995 yılından beri Atatürk Barajı sularından faydalanılarak sulamalı tarıma açılmıştır. Bugün ovada sulamalı tarıma açılmış olan arazi miktarı 120.000 hektardır. Harran ovasına suyun gelmesiyle yoğun bir şekilde sulamalı ziraat başlamıştır. Sulamalı ziraatle birlikte su tüketimi fazla olan pamuk gibi ürünler yoğun bir şekilde yetiştirilmektedir. Sulamalı tarımla birlikte kuru tarım yerini sulamalı tarıma bırakmış ve tarımsal üretim ve verim önemli oranlarda artmıştır. Ancak sulamalı tarımla birlikte tuzluluk ve drenaj gibi önemli sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu somnlar, sulamalı tarım deneyimi az veya hiç olmayan yöre çiftçilerinin yaptığı hatalı ve aşırı sulamalar, ovanın topoğrafık yapısı, toprak özellikleri, iklim koşulları ve yetersiz drenaj koşulları nedeniyle ortaya çıkmıştır. Harran ovasının orta ve güney kesimlerinde GAP sulamaları öncesinde yer altı sularından faydalanılarak yapılan sulamalarla oluşan mevcut tuzluluk ve drenaj sorunları önemli oranlarda artma eğilimine girmiştir. Bugün ovada GAP sulamaları sonucunda yaklaşık 30.000 hektar tarım arazisinde çeşitli derecelerde tuzlanma ve drenaj sorunları ortaya çıkmıştır. Ovada yaptığımız arazi incelemelerinde tarım alanlarının bir kısmı aşırı tuzlanmadan dolayı tarımsal üretim dışı kaldığı gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

This study includes salting and being salted problems in the Harran Plain because of irrigatory agriculture. The plain , in the project of South Eastren Anatolian Project (SEAP) is the most important irrigating agricultural area. Since 1995, the plain has been opened to be irrigated by using water of The Atatürk Dam. Today the range of area opened to irrigatory agriculture is 120.000 hectar. By coming water into the Harran Plain, the irrigation has been used for some products that need much water have been grown much, cotton is an example. Dry agriculture has changed into the irrigatory agriculture and the agricultural production and productivity have come out after the irrigatory agriculture. These problems have started by means of local landowners with inaduqate experince or without experience in irrigatory experince - have irrigated soil either by full of mistakes or more than enough, topoghrapic structures of the plain and its soil features, climatic conditions and inaduqate drainage, tn the middle and south sections of the Harran plain the present salt rate and drainage problems caused by irrigation with the water coming from underground before SEAP irrigation have tended to incrase. Today in the plain after SEAP irrgation, salting and drainage problems in different degrees have come out in about 30.000 hectar of the soil. At our observation over soil conditions some agricultural sections have been out of use in doing agriculture because tehy have been salted extremely.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :