Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otomobil söktöründe uygulanan önemli demografik bölümlendirme kriterleri (genel bir bakış)

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Bandırma Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
669
DOI :
Özet Türkçe :

Pazarlar tüketici veya alıcılardan oluşur; alıcılar da çeşitli bakımlardan birbirlerinden farklıdırlar; istekler, kaynakları, bulundukları yerler satınalma tutumları ve alım şekilleri gibi. Tüketicilerin çeşitli tipte mamulleri tercih etmeleri, arzu ve ihtiyaçlarındaki bu farklılık her tüketici grubu için ayrı bir pazar oluşturulmasına neden olur. Bu yüzden işletmeler pazarlarını benzer ürünlere ihtiyaç duyan tüketici gruplarına göre bölümlere ayırır. Otomobil sektöründe işletmeler pazarı bölümlendirirken daha çok demografik kriterleri göz önüne alarak bölümlendirme yapmaktadırlar. Bölümlendirmede kriter olarak gelir faktörü en önemli kriter olarak görülse de son yıllarda otomobil alıcılarındaki değişim diğer bölümlendirme kriterlerinin de önemini arttırmıştır. Makalemizde bu kriterler ve dünyanın bir çok otomobil şirketinin bu kriterleri nasıl uyguladıkları üzerinde durulmaktadır.

Özet İngilizce :

Markets consist of buyers and buyers differ in one or more ways. They may differ in their wants, resources, locations, buying attitudes and buying practices. Because buyers have uniqe needs and wants, each buyer is potentially a separate market. Ideally, then, a seller might design a separate marketing program for each buyer In the automobile industry, firms segmentate their markets by mostly taking demografic criterias into consideration. Altough the revanue factor is seen as the most important criteria in segmentation criteria, the change in automobile buyers in recent years increased also the importance of other criterias in segmentation. In this article these criterias and how some big firms of the world have applied these criterias are mentioned

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :