Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 1999 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı imparatorluğunda demiryollarının rolü

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihsel olarak, azgelişmiş ülkelerde demiryollarınıri geliştirilmesi genellikle gelişmiş ülkeler: tarafından üsflenilmektedir. Bu olgu ilk bakışta demiryollarının sadece emperyalist sömürüyü kolaylaştıran bir araç olduğu izlenimini uyandırabilir. Fakat gerçekte yabancılar eliyle yapılmış ta olsa demiryollarının ülkedeki ekonomik gelişmeye hizmet edici bir fonksiyonu da bulunmaktadır. Bu yazıda Osmanlı İmparatorluğu örneği üzerinde durularak bu olgunun geçerliliği ortaya konulmakta ve emperyalist ülkelerin azgelişmiş ülkelerde demiryolu yapmasına ev sahibi ülkenin izin vermesini sâdece "teslimiyetçilik" veya "çaresizlik" ile açıklamanın yetersiz olduğu gösterilmeye çalışılmaktadır.

Özet İngilizce :

As a historical reality, constitution of railways in the underdeveloped countries has been undertook by developed countries. At first glance, this fact may indicate that the railways are means of imperialist exploitation. But, although the railways hâs been constituted by developed' countries, railways has a role that is to advance the economy too. In this article, by means of to analyse Ottoman Empire as a sample, the valid of this proposition is demonstrated and it is indicated that, to permit by host country for to constitution of railways can not simply considered as helplessness or devotion of the host country.

Anahtar kelimeler :

,

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :