Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2002 , Cilt , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ortaçağ islam tarihinde sosyal sınıfların tarihine bir bakış; ahdas hareketi

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü1
Görüntülenme :
296
DOI :
Özet Türkçe :

Bu kısa çalışmamızda, Türk ve İslam toplumlarının genel tarih perspektifi içerisinde içtimai ve iktisadi olgulara dayanan sosyal gurupların tarihine değineceğiz. Bu sosyal guruplar için Ortaçağ İslam dünyasında, tabaka, sınıf, mertebe, zümre ve derece kelimeleri kullanılmaktaydı. Ancak bunlar Ortaçağ Avrupa'sındaki gibi şahısların statüsü nazariyesinden değil, ehliyet nazariyesinden yola çıktıkları için doğuştan kazanılan bir hak değil sosyal açıdan meşguliyetlerin tabii hiyerarşisi içerisinde görünmektedir. Bunlar içerisinde X,-XI. Yüzyıllarda Suriye, Filistin ve Yukarı Mezopotamya şehir ve kasabalarında gördüğümüz Ahdas hareketi, ayyar, şuttar ve fıtyan gibi genel gençlik hareketleri ile hatta Bizans sirk hiziplerine gidecek kadar benzer özelliklere sahiptir. Bu dönemlerde ahdas resmi ve resmi olmayan yollardan bölgenin iç ve dış olaylarında önemli rol oynamıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this short study, the history of social groups will be investigated based on the general historical perspectives of Turkish and islamic societes, considering the economical and social issues. For the social groups, the terms layer, class, levelgroup and degree were used in the Middleage Islamic world. However they did not reflect the personal opinious of the bodies, as was the case in Roma or Middleage Europe. But the profesional hierarchy of the people, not the acquired birth rights. The movement of youths Ahdath observed in Syria, Palestine and Upper Mezopotamia's cities and towns in the X.-XI. Centuries reflect many similarities with general youth movements such as Ayyar, Şuttar, Fityan and even the Bizantine circus factions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :