Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2000 , Cilt , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

örgütlerde dönüştürücü (transformational) liderlik yaklaşımı

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İİBF1, Afyon Kocatepe Üniversitesi ÎİBF2
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Değişim ve yeniden yapılanma, bugünün örgütlerini nitelendiren en önemli kavramlar arasında yer almaktadır. Çevresel belirsizlik, hızlı ve ani değişimler, bu kavramların önemini her geçen gün artırmakta ve örgütleri bir dönüşüm (transformation) ile sonuçlanabilecek yapısal değişikliklere zorlamaktadır. Örgütlerde dönüşüm süreci, vizyon sahibi ve yenilikçi liderler tarafından yerine getirilebilir. Dönüştürücü liderler olarak nitelendirilen bu liderler, örgütün çıkarları kişisel çıkarlarının üzerinde tutan, kendisini sürekli yenileyen bireylerin bulunduğu örgütler yaratarak, dönüşüm için gerekli koşullan hazırlamaktadırlar. Bu çalışmada, dönüşüm yönetimi sürecinde önemli bir rol oynayan dönüştürücü liderlik yaklaşımı incelenecektir.

Özet İngilizce :

Change and restructuring are among the most important concepts defining today's organizations. Environmental uncertainity, rapid and prompt changes have been increasingly rising the importance of these two concepts and have been forcing the organizations to change of structurally, thereby leading to transformation process. Trans-formation process in the organizations can be done by the visionary leaders. These leaders, who can be labelled as transformational leaders, prepare the conditions required for transformation by creating the groups which are comprised of members who put the group interests over their individual interests and always renew them-selves. This study will analyze the transformational leadership that plays an important role in the transformational management process.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :