Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 22

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi dönemde akran ilişkileri

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
724
DOI :
Özet Türkçe :

Arastırmanın temelleri: Sosyal yasamdaki bir takım degisiklikler ve yapılan bazı arastırmalar okul öncesi egitimin önemini gün geçtikçe arttırmaktadır. Okul öncesi dönemle ilgili yapılan arastırmalardaki bulgulardan biri, yasamın ilk yıllarındaki akran iliskilerinin birçok gelisim alanı üzerinde kısa ve uzun süreli etkilerinin oldugudur. Akran iliskilerinin kalitesi çocugun sosyal ve duygusal gelisimi için önem tasımaktadır. Zayıf akran iliskileri psikolojik uyumsuzlugun en önemli belirleyicilerindendir. Bu nedenle, okul öncesi dönemdeki akran iliskileri ile ilgili çalısmaların arttırılması, çesitlilik kazanması oldukça gereklidir. Buradan yola çıkarak çalısmada, akran iliskilerinin genel yapısı, okul öncesi dönemde akran iliskilerinin gelisimi, önemi, konu hakkında Türkiye’ de yapılan çalısmalara ve konu ile ilgili önerilere yer verilmistir. Arastırmanın amacı: Arastırmanın amacı, okulöncesi dönemde akran iliskilerinin önemini farklı açılardan inceleyerek konuya dikkat çekmektir. Arastırmanın veri kaynakları: Okul öncesi dönemde akran iliskileri ile ilgili arastırmaların bulguları. Sonuç: Türkiye’de yasamın ilk yıllarındaki akran iliskilerine yönelik çalısma örnekleri son yıllarda artıs göstermektedir. Ancak sonuçlar göstermistir ki, konu ile ilgili farklı degiskenlerle ve örneklem gruplarıyla ele alacak kısa ve uzun süreli arastırmalara olan ihtiyaç devam etmektedir.

Özet İngilizce :

Bases of research: Some changes are in social life and some researches are increasing importance of preschool education passing day. Researches which related preschool period show that children’s peer relations in preschool period is being the short-term and long-term influences in developments areas. The absence of quality peer relations also appears to be important in children’s social and emotional development. Poor peer relations are highly predictive of psychological maladjustment. For this reason, very necessary to increase and to diversity peer relationship’s researches which about preschool years. Because of this study include general structure of peer relationships, development and importance of peer relationships in preschool period, studies done in Turkey and suggestions related the subject. Purpose of research: The aim of this research is to attention importance of peer relations in preschool years according to investigate different ways. Resources of data: Results of researches which related peer relationships in preschool years. Conclusion: Peer relationships researches which is in the first years of life are increasing in Turkey in recent years. However, the results show that it is still necessary to investigate peer relations of preschool children with the number of measurement instruments and the short-them and long-them researches.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :