Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2005 , Cilt , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

"okul deneyimi" dersi uygulamasının öğrenciler tarafından amacına uygun olarak yapılıp yapılamadığının değerlendirilmesi

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
466
DOI :
Özet Türkçe :

YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet-Öncesi Öğretmen Eğitimi kapsamı içerisinde Eğitim Fakültelerine "Okul Deneyimi" dersi getirilmiştir. Bu araştırmada, "Okul Deneyimi" uygulaması içersindeki etkinliklerin öğrenciler tarafından amacına uygun olarak yapılıp, yapılmadığı değerlendirilmiştir. Çalışma evrenini Necatibey Eğitim Fakültesi'ndeki Okul Deneyimi uygulamalarına katılan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına yönelik veriler, öğrenciler tarafından hazırlanan okul deneyimi uygulama dosyalarından her birinin incelenmesiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler, doğrudan çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiş olup, bulgulara dayalı olarak da sonuç ve öneriler geliştirilmiştir.

Özet İngilizce :

"School Experience" courses are brought to Education Faculties in the context of Higher Education Council/World Bank National Education Improvement Project, In-service Teacher Education. This study was conducted to evaluate vvhether or not the "School Experience" activities are completed in accordance with the stated goals and objectives of the course. The population of the study consists of the students attending the School Experience courses in Necatibey Faculty of Education. The data related to the purpose of the study was obtained by evaluating the School Experience activity folders prepared by the students. The data obtained vvere analyzed using direct analysis techniques and some conclusions and suggestions were developed according to the fındings.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :