Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda okumakta olan 3. ve 4. sınıf flüt eğitimcisi adayların flüt öğretimindeki hedefler hakkında bilgi sahibi olma durumları

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
483
DOI :
Özet Türkçe :

Problem Durumu: Araştırmada, "Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda okumakta olan 3. ve 4. sınıf flüt eğitimcisi adayların flüt öğretimi sürecindeki hedefler hakkında bilgi sahibi olma durumları nedir?" sorusu problem durumu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda okumakta olan 3. ve 4. sınıf flüt eğitimcisi adayların flüt öğretimi sürecindeki hedefler hakkında bilgi sahibi olma durumlarının belirlenmesine yöneliktir. Yöntem: Araştırmada, mevcut durumun ortaya konulması amacıyla, yöntem olarak betimsel araştırma modeli benimsenmiştir. Bulgular ve Sonuçlar: Araştırmada, müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda okumakta olan 3. ve 4. sınıf flüt eğitimcisi adayların flüt öğretimi sürecindeki hedeflerin büyük bir kısmı hakkında "kısmen" bilgi sahibi oldukları, hedefler hakkında bilgi sahibi olma durumu ile sınıf değişkeni, mezun olunan lise türü arasında anlamlı bir farkın olmadığı, yalnızca flüte başlama zamanının bilgi sahibi olma durumunu etkilediği belirlenmiştir. Öneriler: Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda okumakta olan flüt eğitimcisi adayların flüt öğretimi sürecindeki hedefler hakkında şu an ki durumdan daha fazla bilgilendirilmeye ihtiyaçları vardır ve bu durumun "Bireysel Çalgı" ders saatlerinin arttırılmasıyla daha mümkün hale gelebileceği önerilebilmektedir.

Özet İngilizce :

Status of the Problem: The question "What are the situations of being knowledgeable about the targets in flute teaching of the 3rd and 4th class flute teacher trainees who have been trained in music teacher training institutions" was determined as the problem status in the research. Purpose of the Study: This study is related with the situations of being knowledgeable about the targets in flute teaching process of the 3rd and 4th class flute teacher trainees who have been trained in music teacher training institutions. Method: In the study, descriptive researchment model was adopted as the method for the purpose of revealing the present status. Findings and Conclusions: In the study, it was found that the 3rd and 4th class flute teacher trainees who have been trained in music teacher training institutions have limited knowledge about most of the targets in flute teaching process, there is no meaningful difference in being knowledgeable about the targets and classroom variable and the type of school graduated, only the time of starting to flute education affects the situation of being knowledgeable. Recommendations: The 3rd and 4th class flute teacher trainees who have been trained in music teacher training institutions need to be much more informed about flute teaching process than the present status and it may be recommended that this situation can be possible by means of increasing the class time of the "Individual Instrument".

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :